KEP AUSTRIA: Poziv za prijavu projekata

CEI Know-how Exchange Programme (KEP) pokrenut je u 2004. godine kao instrument Centralnoevropske inicijative (CEI) u pružanju pomoći izgradnji kapaciteta, tehničkoj pomoći i prenosu znanja iz zemalja CEI, članica Evropske unije (EU) prema zemljama koje nisu članice EU.

 KEP AUSTRIA: Poziv za prijavu projekata

KEP AUSTRIA predstavlja specifičan dio KEP programa. Austrijska vlada od 2008. godine podržava ovaj fond sredstvima koja su na raspolaganju putem agencije Austrian Development Cooperation (ADC), a na temelju Sporazuma o podršci izmedju CEI i ADA-e.

Program ima sjedište pri Izvršnom sekretarijatu CEI u Trstu, koji pruža administrativnu i konceptualnu podršku strukturi CEI. KEP AUSTRIA je otvoren za javne i privatne kompanije i organizacije, javna preduzeća, medjunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu npr. nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, te obrazovanju/istraživačkim institucijama i organizacijama za zaštitu okoline.

Bespovratna sredstva, koja se dodjeljuju projektima u okviru KEP AUSTRIA, ne smiju prelaziti 50% ukupnog iznosa projekta. KEP grant ne može biti veći od 50.000 eura za svaki pojedinačni projekat.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Tanija Pibernik, KEP AUSTRIA Programme Manager, e-mail: kep.austria@cei.int.

Krajnji rok za prijavu je 1. juni 2015. godine.

Dodatne informacije u prilogu. Za više informacija posjetite: www.cei.int

(UIS)

Možda te i ovo zanima?