KEP AUSTRIA: Poziv za prijavu projekata

CEI Know-how Exchange Programme (KEP) pokrenut je u 2004. godine kao instrument Centralnoevropske inicijative (CEI) u pružanju pomoći izgradnji kapaciteta, tehničkoj pomoći i prenosu znanja iz zemalja CEI, članica Evropske unije (EU) prema zemljama koje nisu članice EU.


CEI logo

KEP AUSTRIA predstavlja specifičan dio KEP programa. Austrijska vlada od 2008. godine podržava ovaj fond sredstvima koja su na raspolaganju putem agencije Austrian Development Cooperation (ADC), a na temelju Sporazuma o podršci izmedju CEI i ADA-e.

Advertisements

Program ima sjedište pri Izvršnom sekretarijatu CEI u Trstu, koji pruža administrativnu i konceptualnu podršku strukturi CEI. KEP AUSTRIA je otvoren za javne i privatne kompanije i organizacije, javna preduzeća, medjunarodne i nevladine organizacije koje djeluju u javnom interesu npr. nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, te obrazovanju/istraživačkim institucijama i organizacijama za zaštitu okoline.

Bespovratna sredstva, koja se dodjeljuju projektima u okviru KEP AUSTRIA, ne smiju prelaziti 50% ukupnog iznosa projekta. KEP grant ne može biti veći od 50.000 eura za svaki pojedinačni projekat.

Za dodatne informacije kontakt osoba je Tanija Pibernik, KEP AUSTRIA Programme Manager, e-mail: kep.austria@cei.int.

Advertisements

Krajnji rok za prijavu je 1. juni 2015. godine.

Dodatne informacije u prilogu. Za više informacija posjetite: www.cei.int

(UIS)