YEP: Javne konsultacije o pružanju usluga dugoročno nezaposlenim mladim ženama i muškarcima

Nakon odličnih rezultata kroz koje je otvoreno 25 klubova za traženje posla, uspostavljena dva ogledna biroa, a nakon čega je savjetovanje uvedeno u sistematizacije Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, te zapošljavanjem 4000 mladih nezaposlenih lica kroz sistemske promjene, odlučeno je da se Projekat nastavi svojom trećom fazom.


YEP youth employment project cover

U skladu sa najavom, Projekat zapošljavanja mladih pokreće javne konsultacije o pružanju usluga dugoročno nezaposlenim ženama i muškarcima. Konsultacije su dio procesa planiranja treće faze Projekta, a doprinos se očekuje od građanki i građana, organizacija koje su zainteresovane i/ili na koje utiče dugoročna nezaposlenost, nacionalnih, entitetskih, lokalnih vlada i ministarstva, nadležnih javnih institucija, sindikata, poslodavaca i udruženja poslodavaca, malih i srednjih preduzeća, velikih kompanija, NVO-a, istraživača, akademskih radnika, itd.

Kako bi se pojednostavio i ubrzao način sprovođenja javnih konsultacija, kreiran je upitnik, dostupan putem interneta na ovom linku.

– Ohrabrujemo građane, organizacije i nadležne vlasti da daju svoj doprinos popunjavanjem upitnika. Kako bi se osigurala transparentnost i fer proces javnih konsultacija u obzir će biti uzeti samo upitnici koji su popunjeni online te će isti biti uvršteni u izvještaj o prijedlogu daljih aktivnosti u ovoj oblasti, navode iz YEP-a.

Mogućnost za popunjavanje upitnika ostaje otvorena do 31.05.2015. godine.

(STUDOMAT.ba)