Usvojen Prijedlog zakona o visokom obrazovanju KS

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici usvojili Prijedlog zakona o visokom obrazovanju koji je ranije nekoliko puta povučen s dnevnog reda i to zbog neusaglašavanja stavova Vlade KS i Senata Univerziteta u Sarajevo. Za su glasala 22 zastupnika, a devet je bilo protiv.


rektorat unsa
Foto: Klix.ba

Predlagač zakona Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS smatra da je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju izrađen uz puno poštivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine, odnosno Ustava BiH, Ustava Federacije BiH i Ustava KS kao i relevantnih zakona u državi BiH koji se primjenjuju u oblasti visokog obrazovanja.

Zakonskim rješenjem sadržanim u Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju uređuje se pitanje uvođenja Univerziteta u Sarajevu kao javne ustanove u sistem trezorskog poslovanja predstavlja.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković je kazao da je suština u uvođenju reda na Univerzitetu u ekonomskom smislu, te unapređenju kvaliteta edukacije, te da se ovim Prijedlogom zakona o visokom obrazovanju KS ne uništava autonomija Univerziteta.

Pojasnio je da Senat i dalje bira rektora, da će Upravni odbor imati većinu predstavnika Senata, da procese donošenja nastavnih planova i programa i dalje vodi akademska zajednica s učešćem Ministarstva obrazovanja, koje će da vrši nadzor nad radom ove institucije.

Međutim, rektor Univerziteta prof. dr. Rifat Škrijelj smatra da Prijedlog zakona nije prihvatljiv za akademsku zajednicu, jer su u njemu sadržana dva zakona: Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o Univerzitetu u Sarajevu.

On je zastupnicima Skupštine KS pojasnio da u Prijedlogu zakona stoji da Senat bira i razrješava rektora, ali da drugi član tog Prijedloga nalaže da Upravni odbor može razriješiti rektora.

Također je neriješeno i pitanje finansiranja UNSA, a Škrijelj je pojasnio da se UNSA finansira na temelju granta te da nije budžetski korisnik, a donosi se zakon kojim se on uvodi u trezor.

Škrijelj smatra kako planirani prelazak UNSA na trezorsko poslovanje nije dobro rješenje jer će 25 fakulteta, pet naučno-istraživačkih instituta i Rektorat kao pravna lica nestati, a „nije riješeno ni pitanje koliko će novca Vlada izdvajati za Univerzitet“.

Javni univerziteti u drugim državama, naveo je Škrijelj, finansiraju se ili 100 posto iz budžeta, ili iz vlastitih prihoda. Ukazao je i na to da nema ni kolektivnog ugovora, te se ovim prijedlogom dovodi u pitanje rad uposlenika.

(Klix.ba)