UNSA: Zehra Kreho nova prorektorica za nastavu i studentska pitanja

Senat Univerziteta u Sarajevu na svojoj 12. sjednici održanoj 17. jula 2013. godine, a kojom je predsjedavao prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu izabrao je prof. dr. Zehru Kreho za novu prorektoricu za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću ovog univerziteta.


12. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu; Foto: UNSA.ba
12. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu; Foto: UNSA.ba

Senat Univerziteta u Sarajevu na svojoj 12. sjednici održanoj 17. jula 2013. godine, a kojom je predsjedavao prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu izabrao je prof. dr. Zehru Kreho za novu prorektoricu za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću ovog univerziteta.

12. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu; Foto: UNSA.ba
12. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu; Foto: UNSA.ba

Senat je profesoricu Kreho, inače redovnu profesoricu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu na ovu funkciju izabrao jednoglasno.

Biografiju prof. dr. Zehre Kreho možete pogledati ovdje (izvor: unsa.ba).

U skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu koji je stupio na snagu 28. juna 2013. godine, kao i u skladu sa Pravilnikom o izboru prorektora Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu donio je i jednoglasne odluke o:

  • stavljanju van snage odluke o imenovanju prof. dr. Dženana Đonlagića na funkciju prorektora za nastavu, te donio odluku o njegovom imenovanju na funkciju prorektora za finansije;
  • stavljanju van snage odluke o imenovanju prof. dr. Faruka Mekića na funkciju prorektora za naučnoistraživački rad, te donio odluku o njegovom imenovanju na funkciju prorektora za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad;
  • stavljanju van snage odluke o imenovanju prof. dr. Uge Vlaisavljevića na funkciju prorektora za međunarodne odnose, te donio odluku o njegovom imenovanju na funkciju prorektora za međunarodnu saradnju.

Date su saglasnosti na izbore u akademska zvanja za 22 nastavnika sa osam fakulteta, te je odobrena ekvivalencija izvršenih izbora na dva fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Donijete su odluke za 35 kandidata u postupku stjecanja doktorata nauka na 11 fakulteta.

(unsa.ba)