UNSA: Svečano obilježena 75. godišnjica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Svečana sjednica Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u povodu 75 godina postojanja i rada upriličena je na Dan Fakulteta 6. aprila u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.


pravni fakultet unsa

Zakonom o Pravnom fakultetu koji je objavljen 23. augusta 1946. godine u „Službenom listu Narodne Republike Bosne i Hercegovine” osnovan je Pravni fakultet sa sjedištem u Sarajevu.

Svečanu sjednicu je otvorila prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istakavši da svečana sjednica nije samo prilika da se vratimo u prošlost, već da omogućava da sagledamo kako ispunjavamo odgovornosti koje su davne 1946. godine povjerene ovom fakultetu.

Pravni fakultet UNSA ima dominantnu ulogu u modernoj univerzitetskoj naučnoistraživačkoj i nastavnoj djelatnosti, u razvijanju raznovrsnih pravnih disciplina, te u obrazovanju pravničke inteligencije. Od osnivanja do danas Fakultet je izgradio brojne mostove znanja, naučnoistraživačkog, stručnog i pedagoškog rada, i učvrstio veze ne samo sa onima koji studiraju pravne nauke, već i sa onima koji ih proučavaju sa doktrinarnih pozicija i implementiraju u svakodnevnom životu, istakla je dekanesa Sijerčić-Čolić, te naglasila da zbog toga Fakultet desetljećima ima aktivnu ulogu u afirmaciji prava i pravnih nauka, razvoju nacionalnog pravnog sistema, te promociji i podizanju svijesti o značaju međunarodnog prava.

Ako se osvrnemo unazad možemo konstatovati da je Pravni fakultet postigao izvanredne rezultate u istraživanju i studiranju pravnih nauka, i to ne samo u Bosni i Hercegovini nego i van njenih granica, i na tako stečenom znanju i ugledu podigao generacije mladih pravnika; da je uložio velike napore u razvoj tradicionalnih pravnih disciplina, te otvorio vrata novima pravnim granama koje se afirmišu zajedno sa razvojem društva, ekonomije, tehnologije i međunarodnih odnosa, navela je dekanesa Sijerčić-Čolić te istakla da je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu hram pravnog obrazovanja i razvoja pravnih nauka u Bosni i Hercegovini.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je naveo da je ovaj značajni jubilej važan ne samo za Pravni fakultet i našu akademsku zajednicu, nego i za cjelokupno bosanskohercegovačko društvo, jer slobodno možemo reći da Pravni fakultet spada u historijsku jezgru visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Kao najstarija univerzitetska institucija u našoj zemlji za obrazovanje pravnih kadrova i oblikovanje pravne misli, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu je bio i ostao okosnica u razvoju društvenih nauka na ovim prostorima. Ponosni smo što u našoj akademskoj zajednici imamo poznat i priznat fakultet koji od – sada već davne – 1946. godine educira kompetentne stručnjake iz svoje oblasti, učeći ih profesionalnoj etici i ličnoj odgovornosti, koje su krucijalne za pravnički poziv, istakao je rektor Škrijelj, te uz čestitke dodao da su elementi vlastite tradicije i iskustva zasigurno najbolji garant i putokaz za ovu instituciju kako i u budućnosti zadržati dominantnu ulogu u modernoj univerzitetskoj, naučnoistraživačkoj i nastavnoj djelatnosti.

Pravni fakultet je uvijek bio bastion znanja, prkosa i otpora, te intelektualnog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini, smatra prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, ministrica za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te ističe da je obljetnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ponos cijelom društvu.

U svom obraćanju ministrica Husić-Mehmedović je navela: –  Pravni fakultet je rasadnik najkvalitetnijih profesionalnih kadrova u našem društvu. Vi školujete tužioce, sudije, koji trebaju omogućiti pravni poredak u našem društvu i vratiti povjerenje u institucije. Vi školujete pravnike koji u okviru poznavanja evropskog pravnog sistema i EU institucija trebaju bh. društvo povesti put evropskih integracija i omogućiti bolji položaj BiH u Evropskoj uniji.

Uz čestitke na ovom značajnom jubileju ministrica Husić-Mehmedović je navela da je na čast svakom Univerziteta imati ovakav fakultet u svom članstvu.

O dugogodišnjoj uspješnoj saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu ovim svečanim povodom govorili su prof. dr. Grega Strban, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, prof. dr. Jelena Lepetić, prodekanesa za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i prof. dr. Maja Seršić, prodekanesa za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U akademskoj 2020/2021. godini povodom obilježavanja 75 godina rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dodjeljuju se zahvalnice domaćim i stranim pravnim licima: Skupština Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Parlamentarna skupština BiH, Ministarstvo pravde BiH, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Univerzitet u Sarajevu, Ustavni sud BiH, Ustavni sud FBiH, Vrhovni sud FBiH, Sud BiH, Kantonalni sud Sarajevo, Tužilaštvo BiH, Tužilaštvo FBiH, Tužilaštvo Kantona Sarajevo, Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH, VSTV BiH, Advokatska/Odvjetnička komora FBiH, Notarska komora FBiH, Ambasada Njemačke u BiH, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani, USAID, IRZ, GIZ, Konrad-Adenauer-Stiftung.