UNSA: Prezentacija programa mobilnosti “Mevlana”

Prezentacija programa mobilnosti Mevlana Vijeća za visoko obrazovanje Republike Turske će biti održana u srijedu 16. aprila 2014. godine u 14,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.


pfsa

Prezentacija programa mobilnosti “Mevlana” Vijeća za visoko obrazovanje Republike Turske će biti održana u srijedu 16. aprila 2014. godine u 14,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom će se zainteresirani kandidati moći informirati o navedenom programu mobilnosti kao i čuti iskustva nastavnika sa Univerziteta u Sarajevu koji su koristili ovaj program te iskustva i sugestije studenata i nastavnika sa Univerziteta “Ondokuz Mayis” u Samsunu.

Studenti i nastavnici Univerziteta u Sarajevu mogu koristiti ovaj program mobilnosti na univerzitetima Republike Turske sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima potpisane protokole: Univerzitetu “Ondokuz Mayis” u Samsunu i Trakijskom univerzitetu.

U toku je Konkurs za prijavu kandidata koji žele učestvovati u programu mobilnosti “Mevlana”. Konkurs je otvoren do 22.4.2014. godine.

(unsa.ba)