RS: Usvojen Zakon o zvanjima kojim se uređuje sticanje i korištenje strukovnih, akademskih i naučnih zvanja

Narodna skupština Republike Srpske, na 34. zasjedanju održanom u četvrtak, 10.04.2014. godine, usvojila je Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, kojim se uređuje sticanje i korištenje strukovnih, akademskih i naučnih zvanja.


Foto: BUKA
Foto: BUKA

Narodna skupština Republike Srpske, na 34. zasjedanju održanom u četvrtak, 10.04.2014. godine, usvojila je Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, kojim se uređuje sticanje i korištenje strukovnih, akademskih i naučnih zvanja.

Advertisements

Razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u činjenici da je 2006. godine uspostavljen novi sistem visokog obrazovanja zasnovan na principima Bolonjske deklaracije i uspostavljena nova zvanja koja do tada nisu postojala u sistemu visokog obrazovanja. Ovaj zakon predstavlja novinu u pravnom sistemu Republike Srpske u smislu uređivanja ove materije posebnim zakonom.

Nacrtom zakona uređuje se sticanje i korištenje akademskih, strukovnih i naučnih zvanja koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, zatim ekvivalencija ranije stečenih zvanja sa zvanjima koja se stiču prema Zakonu o visokom obrazovanju, korišćenje stranih zvanja i zvanja stečenih prema ranije važećim propisima za koji ne postoji ekvivalent prema ovom zakonu.

Advertisements

Poslanici su usvojili i izmjene i dopune Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju kojim se definiše da članovi naučno-stručnih komisija imaju pravo na naknadu iz budžeta RS.

Zakon o zvanjima preuzmite u prilogu.

(SRNA/ues.rs.ba)