UNSA: Potpisan Sporazum o saradnji sa Državnim univerzitetom u Novom Pazaru

Svečano potpisivanje Sporazuma o akademskoj saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Državnog univerziteta u Novom Pazaru upriličeno je u petak 17. februara 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Sporazum koji su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Miladin Kostić, rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, potpisan je s ciljem promoviranja akademske, obrazovne i kulturne saradnje između dvije institucije. Sporazum će se realizirati u okviru institucionalne saradnje i olakšat će budući razvoj i razmatranje posebnih programa saradnje od uzajamnog interesa.

Potpisanim Sporazumom je predviđeno da se saradnja implementira kroz umrežavanje i obostranu razmjenu nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja, posjeta i razmjene iskustava; zajedničko učešće i prijavljivanje za fondove namijenjene obrazovnim, istraživačkim i umjetničkim aktivnostima; zajedničke aktivnosti iz oblasti obrazovanja, obuke i/ili istraživanja; zajedničko organiziranje konferencija, simpozija, kongresa, seminara, kurseva, ljetnih škola i radionica; razmjenu stručne literature, udžbenika i drugih univerzitetskih publikacija; te organizaciju zajedničkih studijskih programa.

Svečanom potpisivanju Sporazuma i sastanku na kojem su vođeni razgovori o budućoj saradnji prisustvovali su i prorektori Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, i prof. dr. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport, te prof. dr. Ćemal Dolićanin, rukovodilac master i doktorskih studija na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)