UNSA: Na Fakultetu političkih nauka predstavljen zajednički master-program

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu protekle sedmice upriličena je promocija zajedničkog master-programa iz oblasti političkih nauka "Integracija i upravljanje" (Joint Master in Political Science – Integration and Governance – PoSIG).


FPN UNSA cover

Zajednički master-program PoSIG i sve prateće mjere su razvijene kao dio Erasmus+ KA2 Capacity Building Project 561485 – 2015–2017. „Curriculum Development Joint European Political Science MA (EuroPS)”. Ovaj projekat je rezultat kontinuirane akademske razmjene osoblja i studenata unutar nekoliko Erasmus Mundus projekata, kao i Erasmus+ Credit Mobility.

Projekat vodi Univerzitet u Salzburgu (Odsjek političkih nauka i sociologije) i njegov osnovni cilj bio je razvoj zajedničkog master-programa unutar političkih nauka koji bi bio prepoznat na svim partnerskim univerzitetima, kao i pristup koji podrazumijeva multilateralni menadžment ovog master-programa. Projekat ima u cilju da implementira multilateralnu zajedničku diplomu (Joint Degree, JD) za političke nauke na nivou mastera (120 ECTS bodova) sa dodacima diplomi koji će odražavati sudjelovanje svakog od partnerskih univerziteta. Kao projekat modernizacije i „evropeizacije“, podržat će i povećati standarde koji se primjenjuju na partnerskim univerzitetima, pojačati redovne akademske razmjene dobre prakse i održivog umrežavanja EU i WB EUP-a, naročito WB EUP-a. Projekat je započeo u oktobru 2015. godine, završava u septembru 2017. godine, a pokretanje studijskog programa planirano je za akademsku 2017/2018. godinu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

„Joint Master’s Programme in Political Science – Integration and Governance“ (PoSIG) (Program zajedničkog master-studija za političke nauke „Integracija i upravljanje“) je baziran na međunarodnim standardima i mjerilima podučavanja političkih nauka u skladu sa sedmim nivoom Evropskog kvalifikacijskog okvira i drugim ciklusom kvalifikacije QF-EHEA. Članovi konzorcija, tj. partnerski univerziteti, doprinose realizaciji studija i svojim specifičnim akademskim profilima u sljedećim oblastima:

•    komparativnoj politici
•    evropskim integracijama
•    međunarodnim odnosima
•    javnoj administraciji i politikama
•    političkoj teoriji i metodologiji

PoSIG je orijentiran na studente sa konstantnim fokusom na ishode učenja i zahtijeva od studenata veliku motivaciju za samostalne odluke o akademskom profilu koji žele razviti unutar nastavnog plana. Studenti će imati mogućnost da se odluče za dva polja specijalizacije unutar oblasti i disciplina ponuđenih od članova konzorcija, za dvije godine studija. Unutar svog magistarskog rada studenti trebaju dokazati svoje sposobnosti u samostalnom istraživanju pod nadzorom jednog od profesora iz Austrije, Slovenije ili Italije i drugog supervizora sa partnerskih univerziteta sa područja zapadnog Balkana.

EuroPS-mrežu čine sljedeće visokoobrazovne institucije:

1.    Univerzitet u Salzburgu, Austrija
2.    Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
3.    Univerzitet u Paviji, Italija
4.    Univerzitet „Ćirilo i Metodije“, Skoplje, Makedonija
5.    Evropski univerzitet u Tirani, Albanija
6.    Univerzitet u Tirani, Albanija
7.    Koledž FAMA, Priština, Kosovo
8.    Univerzitet biznisa i tehnologije, Priština, Kosovo
9.    Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, Bosna i Hercegovina
10.    Sarajevska škola nauke i tehnologije, Bosna i Hercegovina

Svi podaci o projektu dostupni su na ovoj web stranici.

Link za aplikaciju za zainteresirane studente ovdje.

(STUDOMAT.ba)