UNSA: Informativni sastanak o Erasmus+ programu

Univerzitet u Sarajevu organizira seriju informativnih sastanaka kao mjeru podrške nastavnicima i saradnicima za pisanje projektnih prijava u okviru Erasmus+ programa. Prvi takav sastanak održan je 9. aprila 2014. godine, kada je gospodin Phillipe Ruffio, predstavnik Izvršne agencije za audiovizuelne komunikacije i kulturu (EACEA) iznio opće principe učešća u Erasmus+ programu.


Erasmus banner

Univerzitet u Sarajevu organizira seriju informativnih sastanaka kao mjeru podrške nastavnicima i saradnicima za pisanje projektnih prijava u okviru Erasmus+ programa. Prvi takav sastanak održan je 9. aprila 2014. godine, kada je gospodin Phillipe Ruffio, predstavnik Izvršne agencije za audiovizuelne komunikacije i kulturu (EACEA) iznio opće principe učešća u Erasmus+ programu.

Naredni informativni sastanak o Erasmus+ programu će biti održan danas, 11. novembra 2014. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, sa početkom u 16,30 sati. Gospodin Franco Burgio, program menadžer u Izvršnoj agenciji za audiovizuelne komunikacije iz Brisela zajedno sa gospodinom Suadom Muhibićem iz nacionalnog Erasmus+ ureda bit će dostupni za informacije i pojašnjenja u vezi tekućeg konkursa, ali i ranije odobrenih Tempus projekata.

Erasmus+ je novi program EU za obrazovanje, stručno usavršavanje, mlade i sport koji je zamijenio sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program saradnje sa industrijaliziranim zemljama. Erasmus+ program će trajati sedam godina, od 2014. do 2020. godine.

Univerzitet u Sarajevu nalazi se u skupini visokoškolskih institucija zemalja obilježenih kao partnerske zemlje koje su u procesu približavanja Evropskoj uniji – skupina zemalja Zapadnog Balkana: (Partner countries neighbouring the EU: Western Balkans), zajedno sa Albanijom, Kosovom, Crnom Gorom i Srbijom, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

U novom Erasmus+ programu dostupne su sljedeće akcije:

  1. Ključna akcija 1: zajednički magistarski programi: koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija (odgovara bivšem Erasmus Mundus programu aktivnost 1).
  2. Ključna akcija 1: međunarodna kreditna mobilnost (odgovara bivšem Erasmus Mundus aktivnost 2): Podnosioci prijava iz kategorije programskih zemalja (Programme countries). U ovu kategoriju spada 28 EU zemalja + Makedonija, Turska, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška i Island. Institucije iz BiH mogu biti partner u projektnom konzorciju.
  3. Ključna akcija 2: saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi: izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju: institucije iz BiH mogu biti podnosilac prijave ili partner u projektnom konzorciju (odgovara bivšem Tempus programu).
  4. Ključna akcija 2: savezi znanja: koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija, s ograničenim budžetom ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu.
  5. Ključna akcija 2: savezi sektorskih vještina: koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu
  6. Ključna akcija 2: strateška partnerstva, koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu,
  7. Ključna aktivnost 3: Jean Monnet, projekti visokoškolskih institucija i organizacija u oblasti evropskih studija. Institucije iz BiH mogu biti podnosilac prijave ili partner u projektnom konzorciju

(STUDOMAT.ba)