UNSA: II Studentski kongres “Hrana-ishrana-zdravlje” u Sarajevu

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da prate i prijave radove za II Studentski kongres "Hrana-ishrana-zdravlje" koji nastavlja sa radom i ove godine, nakon uspješno održanog I studentskog kongresa, 5-7. jula 2016. godine.


UNSA II Studentski kongres Hrana ishrana zdravlje u Sarajevu

Cilj organizovanja kongresa je isti – promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, humanističkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i drugih.

Teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova (naučno istraživačkih, seminarskih, diplomskih, završnih radova), odnose se na slijedeće oblasti:

  1. Primarna proizvodnja i prerada hrane
  2. Aditivi u prehrambenoj industriji
  3. Toksikologija i sigurnost hrane
  4. Savremena dijagnostika i analitika hrane
  5. Ishrana tokom životnog ciklusa
  6. Dijetoterapija
  7. Biotehnologija u ishrani ljudi
  8. Organska i tradicionalna hrana

Kongres će biti održan od 5-7. jula 2017. godine u Sarajevu.

Pratite web stranicu: www.hranaishranazdravlje.ba

Pozivaju se svi zainteresovani studenti sa drugih bh. univerziteta, kao i studenti sa univerziteta iz susjednih zemalja da se pridruže!

(STUDOMAT.ba)