Dodatna mjesta na Ekonomskom, Filozofskom, Medicinskom i Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA

Prema podacima Univerziteta u Sarajevu, dodatnih mjesta za upis studenata na drugom roku bit će na Ekonomskom, Filozofskom, Medicinskom i Fakultetu za saobraćaj i komunikacije.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 46. sjednici održanoj 13. jula 2016. godine dao saglasnost na dodatni upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini. Navedena saglasnost je upućena, putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo na konačno odlučivanje.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i prvu godinu integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini objavljen je 17. juna 2016. godine. Objavljenim Konkursom planiran je upis 6189 studenata (redovni studij – 2328; redovni studij (troškove studija snose sami studenti) – 2255; vanredni studij – 794; distance learning studij – 520; strani državljani – 292).

Najviše studenata prijavilo se na Ekonomski fakultet – 563, Filozofski fakultet – 464, Fakultet zdravstvenih studija – 450, Fakultet političkih nauka – 444 i Elektrotehnički fakultet – 307.

Prijave na Konkurs za upis podnosile su se organizacionim jedinicama do 4. jula 2016. godine. Prijemni ispiti će, u skladu s tekstom Konkursa, biti završeni do 29. augusta 2016. godine. Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 1. do 22. septembra 2016. godine, s tim da organizacione jedinice koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, organizacione jedinice Univerziteta mogu do 29. augusta 2016. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs. Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita imaju svi kandidati koji konkuriraju prvi put za upis kao i kandidati koji su konkurirali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su odbijeni zbog ograničenog broja kandidata.

unsa upis studenata na drugom roku 2016 17

 

(Klix.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.