UNMO: Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2014/2015. godini

Konkurs za upis, Plan upisa i Odluka o kriterijima upisa studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru i Konkurs za prijem redovnih studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2014/2015. godini.


unmo dzemal bijedic logo cover

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru i prijem redovnih studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2014/2015. godini. Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija traje do 4. jula 2014. godine.

Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2014/2015. godini traje od 9. juna do 4. jula 2014. godine *(produženi rok). U prvu godinu studija u akademskoj 2014/2015. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Prijemni ispit, na visokoškolskim ustanovama na kojima se polaže, obavit će se u terminu, rasporedu i satnici koje će utvrditi visokoškolske ustanove pojedinačno i oglasiti na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita. Učenici generacije oslobađaju se obaveze polaganja prijemnog ispita.

Kompletan tekst Konkursa za upis, kao i Plan upisa i Odluku o kriterijima upisa, te Konkurs za prijem u Studentski dom, preuzmite u prilogu.

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Mostaru – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

(unmo.ba)