Univerzitet u Tuzli otvorio vrata budućim brucošima

Saznajte zašto studirati na Univerzitetu u Tuzli.


untz

Dana 24.05.2021. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli održana je press konferencija povodom upisne politike za akademsku 2021/22. godinu.

Ovogodišnja promocija fakulteta/akademije pod nazivom “Virtuelna posjeta Univerzitetu u Tuzli” planirana je u periodu od 26.05. do 04.06.2021. godine putem prenosa uživo (live streama) sa Facebook stranice Univerziteta u Tuzli. Svaki dan, u navedenom terminu od 10.00 do 11.30 sati potencijalnim studentima predstavit će se po dva fakulteta/ADU na način da će menadžment fakulteta /ADU upoznati sa studijskim programima, načinom upisa i dr.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Press konfereciji prisustvovali su prof. dr. Vesna Bratovčić, preorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, prof. dr. Nermin Sarajlić, prorektor za naučno – istaživački rad i Alan Alagić, MA tjelesnog odgoja i sporta iz ureda Kabineta Rektora.

Ove akademske godine biti će ponuđeni novi studijski programi na fakultetima Univerziteta u Tuzli koji su u postupku licenciranja, dok je veliki broj inoviran na koje će se vršiti upis studenata.

Akademske 2021/22. godine Univerzitet će vršiti upis na sva tri ciklusa studija i to:

  • 46 studijskih programa I ciklusa studija,
  • 47 studijskih programa II ciklusa studija i
  • 24 studijska programa III ciklusa studija.

 – Kako je u prošloj akademskoj godini Univerzitet upisao približno planirani broj studenata, očekuje se da će i u akademskoj 2021/22. godini provedba upisne politike biti ostvarena na pozitivan način, rekla je prof. dr. Vesna Bratovčić, preorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.

Prof. dr. Nermin Sarajlić, prorektor za naučno – istaživački rad istakao je da je u cilju unapređenja naučno – nastavnog procesa pokrenute aktivnosti digitalizacije Univerziteta u Tuzli, te je uvedena elektronska prijava studenata za ispite, elektronska analiza prolaznosti i elektronsko praćenje naučnih i stručnih projekata.