Univerzitet u Tuzli: Odbijena molba SPUT-a o prijenosu četiri predmeta u narednu godinu

Studenti su preko SPUT-a tražili prijenos četiri predmeta odnosno 20 ECTS bodova u narednu akademsku godinu


Studentski parlament Univerziteta u Tuzli molbom se obratio čelnicima Univerziteta, a povodom mogućnosti prijenosa četiri predmeta na narednu akademsku godinu.

Advertisements
Advertisements

Odgovor su dobili od prorektora za nastavu i studentska pitanja Jasmina Suljagića. U obrazloženju se navodi da shodno tome da u akademskoj 2022/23. godini nije bilo vanredne situacije i prekida nastave, a poštujući član 105 Zakona o visokom obrazovanju Univerziteta u Tuzli navedeni zahjev SPUT-a ne može biti ispunjen.

Foto: Facebook