Univerzitet u Tuzli: Objavljen konkurs za prijem asistenata

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove.


rektorica nermina hadzigrahic
Rektorica UNTZ

Univerzitet u Tuzli raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitetu u Tuzli po Projektu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima u Federaciji BiH 2022.

Konkurs je otvoren za radna mjesta  na uže naučne /umjetničke oblasti kako slijedi:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Akademija dramskih umjestnosti

 • Viši asistent za užu umjetničku oblast ”Gluma” 1 izvršilac

Ekonomski fakultet

 • Asistent za uže naučne oblasti:
  ”Menadžment i upravljanje” 1 izvršilac
  ”Računovodstvo” 1 izvršilac

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 • Asistent za uže naučne oblasti:
  ”Specijalna edukacija i rehabilitacija” 1 izvršilac
  ”Poremećaji u ponašanju” 1 izvršilac

Farmaceutski fakultet

 • Asistent za užu naučnu oblast ”Biohemija” 1 izvršilac

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 • Asistent za užu naučnu oblast ”Transformacioni procesi” 1 izvršilac

Filozofski fakultet

 • Viši asistent za užu naučnu oblast “Pedagogija” 1 izvršilac
 • Asistent za užu naučnu oblast “Turski jezik” 1 izvršilac

Mašinski fakultet

Asistent za užu naučnu oblast “Energetska postrojenja i ekologija” 1 izvršilac

Prirodno-matematički fakultet

 • Asistent za uže naučne oblasti:
  “Opća i eksperimentalna fizika” 1 izvršilac
  ”Antropogeografija” 1 izvršilac

Tehnološki fakultet

 • Asistent za užu naučnu oblast ”Inžinjerstvo zaštite okoline” 1 izvršilac

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

 Opći uslovi:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta asistenta/višeg asistenta;
c) da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova radnog mjesta asistenta/višeg asistenta;
d) da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
e) da nije pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca za neko od krivičnih djela iz stava (3) člana 59. Zakona o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) (”Službene novine TK”, br. 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22)

Posebni uslovi:

a) da ima izbor u odgovarajuće saradničko zvanje asistenta/višeg asistenta na Univerzitetu u Tuzli na užu naučnu/umjetničku oblast na koju se prijavljuje,
b) da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica kod Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prije zaključivanja ugovora o radu po ovom Konkursu.

Napomena: Asistenti/viši asistenti koji su ranije ostvarili sufinansiranje po Programima sufinansiranja zapošljavanja na Univerzitetu u Tuzli, mogu biti maksimalno sufinansirani na period od tri (3) godine.

Detalje konkursa možete preuzeti ovdje.

Konkurs je objavljen 23.1.2023. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.