Univerzitet u Tuzli: Izgradnja olimpijskog bazena u okviru Kampusa

U idejno rješenje razvoja Univerziteta u Tuzli među prioritete potrebno uvrstiti izgradnju olimpijskog bazena u okviru Kampusa.


untz kampus
Foto: Tip.ba

Vlada Tuzlanskog kantona je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i menadžmenta JU Univerziteta u Tuzli zatražila da u idejno rješenje razvoja Univerziteta u Tuzli, kao jednu od prioritetnih aktivnosti, uvrsti i izgradnju olimpijskog bazena u okviru Kampusa.

Također, od Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli je zatraženo da razmotri zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i donese odgovarajuću odluku o produženju Ugovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o obezbjeđenju Kampusa Univerziteta u Tuzli i davanju na korištenje dijela objekta Kampusa za smještaj Jedinice za specijalnu podršku kao i produženje notarski obrađenog ugovora o davanju na korištenje dijela Kampusa bez naknade za potrebe smještaja arhive Ministarstva unutrašnjih poslova, a sve na period od najmanje 10 godina, prenosi Tip.ba.