Univerzitet u Tuzli: Evo zašto studentima treba biti odobren prenos 4 predmeta u narednu akademsku godinu

Da li je prenos četiri predmeta u narednu akademsku godinu na UNTZ realan i na koji način se može ostvariti ova "beneficija" za studente?


sekib

Poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, dr Šekib Umihanić, objavio je na svom Facebook profilu status koji se tiče studiranja na Univerzitetu u Tuzli.

U svom obavještenju pružio je bezrezervnu podrška studentima i nastavnom osoblju Univerziteta u Tuzli te podršku studentima iz Sandžaka za studiranje na Univerzitetu u Tuzli.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Između ostalog, naveo je da amandmani na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju TK se odnose na Član 102, na pomoć studentima da ukoliko je u toku akademske godine došlo do prekida rada i funkcionisanja visokoškolske ustanove usljed čega nije bilo moguće organizovati nastavu u skladu sa ustaljenim, klasičnim pravilima, student ima pravo upisa naredne godine studija uz uslov prenosa najviše četiri predmeta u narednu godinu studija.

Saopštećenje prof. dr. Šekiba Umihanića prenosimo u cjelosti:

 – Poštujući načelo autonomije Univerziteta, a u želji da se poboljšaju uslovi edukacije naših studenata kao i uslovi rada i napredovanja nastavnog osoblja, pružam bezrezervnu podršku planiranim izmjenama na predstojećoj sjednici Skupštine TK na kojoj će se raspravljati o Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju TK. S tim u vezi sam zajedno sa kolegom Midhatom Čauševićem u skladu sa članom 142. Poslovnika Skupštine TK podnio amandmane na prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju TK.

Amandmani na navedeni Zakon se odnose na Član 102, na pomoć studentima da ukoliko je u toku akademske godine došlo do prekida rada i funkcionisanja visokoškolske ustanove usljed čega nije bilo moguće organizovati nastavu u skladu sa ustaljenim, klasičnim pravilima, student ima pravo upisa naredne godine studija uz uslov prenosa najviše četiri predmeta u narednu godinu studija. Svjestan sam činjenice da prenošenje velikog broja predmeta u narednu godinu može predstavljati opterećenje za studente, podržavam stav i zahtjeve studenata po tom pitanju i iskreno se nadam da će se u narednoj školskoj godini uspjeti izboriti sa svim otežavajućim okolnostima rješavanja ovoga problema.

Drugi amandman se odnosi na Član 150, pomoć u pravima imatrikulanata a ogleda se u obezbjeđenju prava završetka započetog studija po nastavnom planu i programu, i sticanje odgovarajućeg stručnog, naučnog naziva prema propisima koji su važili u vrijeme početka upisa na prvu godinu studija, isključujući retroaktivnu primjenu dodatnih obaveza.

Treći amandman odnosi se na izmjene Člana 95 (Upis studenata), obezbjeđenje mogućnosti studentima iz Sandžaka da studiraju na Univerzitetu u Tuzli. Prijedlog za dopunu navedenog Člana Zakona odnosi se na preciziranje statusa studenata, koji su strani državljani a sa područja su Sandžaka (Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Plav, Rožaje, Petnjica i Gusinje).), u smislu da se pod jednakim uslovima utvrdi status istih kao i studenata koji dolaze sa područja Bosne i Hercegovine. Ovo se posebno odnosi na upis studenata sa područja Sandžaka na Univerzitet u Tuzli, te finansiranja istih iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Navedenim amandmanom, studentima iz Sandžaka bilo bi omogućeno studiranje na Univerzitetu u Tuzli, čime bi se stvorili uslovi da Sandžak dobije prioritetno potrebne kadrove (ljekare, inženjere, farmaceute i dr.).
Ističem da se ovdje ne radi o značajnijim finansijskim sredstvima kojim bi se opteretio Budžet Tuzlanskog kantona, a usvajenjem amandmana bi se postigao dalekosežni i pozitivni uticaj na ukupne prilike i opstanak Bošnjaka na području Sandžaka. Vaš dr Šekib Umihanić 

-Bezrezervna podrška studentima i nastavnom osoblju Univerziteta u Tuzli

-Podrška studentima iz Sandžaka za studiranje…

Objavljuje Dr. Šekib UmihanićUtorak, 21. rujna 2021.

U nastavku pogledajte amandmane na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju TK koji će se razmatrati na narendoj Skupštini TK.

Klub zastupnika SDA TK podržao SPUT: Treba odobriti prijenos četiri predmeta na narednu godinu i riješiti status imatrikulanata