Univerzitet u Sarajevu promovisao 64 doktora nauke i umjetnosti

Izazovi na kraju druge dekade 21. stoljeća su bili ogromni za čitavo čovječanstvo.


unsa 1

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, prorektori Univerziteta i dekani fakulteta promovirat će 64 kandidata na čast doktora nauka i umjetnosti.

– Izazovi na kraju druge dekade 21. stoljeća su bili ogromni za čitavo čovječanstvo. Još jednom se pokazalo da su nauka i znanje kao i naučnoistraživački rad presudni u kreiranju i opstanku života i civilizacijskih vrijednosti koje baštinimo, naglašava rektor Škrijelj.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu će promovirati:

  • po sedam kandidata na čast doktora farmaceutskih i islamskih nauka,
  • po šest kandidata na čast tehničkih i ekonomskih nauka,
  • po pet kandidata na čast političkih i medicinskih nauka,
  • po tri kandidata na čast doktora odgojnih, poljoprivrednih i matematičkih nauka,
  • po dva kandidata na čast historijskih, lingvističkih, pravnih, geografskih i veterinarskih nauka,
  • po kandidat na čast doktora komunikoloških, kriminalističkih, sigurnosnih, kriminoloških, upravnih, društvenih, muzičkih, hemijskih i bioloških nauka, saopćeno je iz Univerziteta u Sarajevu.