Univerzitet Trento u Italiji nudi stipendije za PhD studije međunarodnih odnosa

Univerzitet Trento u Italiji raspisao je konkurs za stipendiranje studenata na doktorskom studiju međunarodnih odnosa u akademskoj 2016/17. godini.


Univerzitet Trento Italija

Univerzitet omogućava multidisciplinarno savladavanje kompleksnih međunarodnih odnosa. Kandidati moraju poznavati engleski jezik na nivou C1 i o tome priložiti odgovarajući certifikat.

Konkretno, pune stipendije koje pokrivaju sve troškove studija ponuđene su za studij politologije i sociologije, međunarodnih odnosa, međunarodnog prava, te međunarodne ekonomije.

Prijave se podnose online na stranici, a rok je 10. maj 2016. godine.

Naravno, na samoj stranici Univerziteta može se pronaći više informacija o stipendijama.

(Stipendije.ba)