Univerzitet Jyväskylä iz Finske: Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet Jyväskylä iz Finske objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma.


Univerzitet Jyväskylä

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i trećeg ciklusa iz svih oblasti studija. Studentima prvog ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu Jyväskylä u trajanju od 24 mjeseca, a studentima trećeg ciklusa u trajanju od osam mjeseci. Iznos stipendije je 850 eura mjesečno. Putni troškovi su pokriveni u okviru Erasmus+ programa. Na raspolaganju je šest stipendija za prvi ciklus studija i dvije stipendije za treći ciklus studija.

Potrebna dokumentacija (na engleskom jeziku):

1. kopija/scan pasoša
2. Learning Agreement
3. uvjerenje o položenim ispitima
4. dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog (minimum B1-B2)
5. motivacijsko pismo
6. CV (Europass format)

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 15. novembar 2015. godine. Prijavna dokumentacija se u PDF-formatu šalje Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na e-mail adresu: erasmus@unsa.ba. Nakon toga će Služba za međunarodnu saradnju nominovati kandidate. Konačnu selekciju vrši Univerzitet Jyväskylä. Nakon nominacije kandidati moraju ispuniti online aplikaciju dostupnu na ovom linku.

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu stoji vam na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.ba ili br. tel. 033/565-116.

Prilog:

(STUDOMAT.ba)