Unija studenata: Zenica više izdvaja za lovačka udruženja, nego za nadarene studente i učenike

Zar su to veći prioriteti od ulaganja u znanje mlade populacije?


unze

Unija studenata Univerziteta u Zenici objavila je obavještenje povodom inicijative za stipendiranje nadarenih studenata od strane grada Zenice, a mi vam isto prenosimo u cjelosti.

 – U srijedu 08.02.2023. održana je 30 sjednica Vijeća grada Zenice, a na kojoj se usvajao i budžet grada za 2023.godinu. Obzirom da je u budžetu uvrštena stavka Nagrade za nadarene srednjoškolce, studente, sportiste i dr. da je Unija studenata predala inicijativu i amandman za povećanje iznosa za ovu stavku, te se o ovoj stavci i govorilo na sjednici Vijeća grada, smatramo da smo dužni oglasiti se sada nakon što je budžet usvojen.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

1. Bitno nam je naglasiti da budžetska stavka koju smo mi tretirali nosi naziv “Nagrade za nadarene srednjoškolce, studente, sportiste i dr. a ne nagrade za studente”. Smatramo da kontinuiranim ne spominjanjem cijelog naziva budžetske stavke, članovi vijeća grada su pokazali da nisu shvatili značaj ove stavke za grad Zenicu, budućnost grada Zenice, zanemarili su dvije jako bitne kategorije ljudi te otvoreno pokazali da im ova stavka nije bila ni bitna, a to je sasvim i jasno iz same diskusije, odnosa kroz cijeli proces, te na kraju i iznosa za koji su povećali ovu stavku.

2. Smatramo da, a rekli smo to i na javnoj raspravi, povećanje sa 25000 KM na 50000 KM suštinski ne rješava naše probleme niti donosi neki značaj statusu studenata, ne privlači mlade da se edukuju, a niti da ostanu u rodnom gradu. Vjerujemo također, da iznos na ovoj stavci ne rješava probleme i ostalim navedenim kategorijama koje se tretiraju budžetskom stavkom. Samim tim smatramo da će i izvršenje ove stavke biti neznatno.

3. Smatramo da je poražavajuće i da dovoljno govori o odnosu grada prema nadarenim mladima činjenica da se za lovačka udruženja izdvaja više novca nego za nadarene srednjoškolce, nadarene studente, nadarene sportiste i dr.

4. Povećanje stavke Transfer za sport za otprilike 200 000KM iako je u prethodnoj godini ostalo neutrošenih cca 90000, povećanje stavke Transfer za kulturu za 90000 KM iako je za tu stavku ostalo neutrošenih cca 150 000KM u prethodnoj godini, također smatramo nelogičnim jer većina sredstava iz ove stavke ide za realizaciju summerfesta, studengrada i plaćanje honorara pjevačima. Zar su to veći prioriteti od ulaganja u znanje mlade populacije?

5. Smatramo da javnost, gledajući diskusije vijećnika, njihov način izražavanja, govor tijela, mržnje jednih prema drugima, može sama zaključiti zašto je neophodno ulagati u znanje, ulagati u mlade talente i promovisati pozitivne ideale odgoja i obrazovanja na svim nivoima vlasti a ne prebacivati nadležnost sa jednog nivoa vlasti na drugi.

6. Smatramo da argument nadležnosti i prebacivanja nadležnosti ne može i ne smije se koristiti kao izgovor kada su u pitanju mladi nadareni ljudi. Ministarstvo za obrazovanje jeste nadležno za obrazovanje ali to isto ministarstvo ima svoj puni naziv koji glasi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te se isti argument nadležnosti može iskoristiti i za budžetske stavke za sport i kulturu za koje izdvajate 10x više sredstava.

Bez obzira na nadležnosti, smatramo da je sramotno, da bilo koji nivo vlasti i bilo koja vladajuća struktura stavlja sport iznad obrazovanja te da se postavljanjem navedenih vrijednosti na ovaj način ne gradi pozitivna i zdrava politika.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti gradskom vijećniku koji je stao na stranu nadarenih studenata, srednjoškolaca i sportista te predložio jednostavnu i logičnu izmjenu u budžetu, a to je da se stavka za lovačka društva i stavka za nadarene srednjoškolce, studente, sportiste i druge, zamijene.

Želimo se zahvaliti i vijećniku Maliku Ejuboviću koji je također predložio amandman za ovu stavku.

Pozdravljamo i odgovor Gradonačelnika što je javno izjavio da želi ovo pitanje da riješi te Vas kroz ovo saopštenje pozivamo da ne ostanete samo na riječima nego da zajedno uz predstavnike Univerziteta, Uniju studenata, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (a predlažemo da se uključe i predstavnici srednjih škola i sportista) napravimo radnu grupu koja će tretirati navedenu problematiku te u narednom periodu ponuditi adekvatno rješenje koje će se usvojiti i realizovati.

Unija studenata Univerziteta u Zenici

Obavještenje povodom inicijative za stipendiranje nadarenih studenata od strane grada ZeniceU srijedu 08.02.2023. održana je 30 sjednica Vijeća grada Zenice a na kojoj se usvajao i budžet grada za 2023.godinuObzirom da je u budžetu uvrštena stavka Nagrade za nadarene srednjoškolce, studente, sportiste i dr. da je Unija studenata predala inicijativu i amandman za povećanje iznosa za ovu stavku, te se o ovoj stavci i govorilo na sjednici Vijeća grada, smatramo da smo dužni oglasiti se sada nakon što je budžet usvojen.1. Bitno nam je naglasiti da budžetska stavka koju smo mi tretirali nosi naziv Nagrade za nadarene srednjoškolce, studente, sportiste i dr. a ne nagrade za studente. Smatramo da kontinuiranim ne spominjanjem cijelog naziva budžetske stavke, članovi vijeća grada su pokazali da nisu shvatili značaj ove stavke za grad Zenicu, budućnost grada Zenice, zanemarili su dvije jako bitne kategorije ljudi te otvoreno pokazali da im ova stavka nije bila ni bitna, a to je sasvim i jasno iz same diskusije, odnosa kroz cijeli proces, te na kraju i iznosa za koji su povećali ovu stavku.2.Smatramo da, a rekli smo to i na javnoj raspravi, povećanje sa 25000 KM na 50000 KM suštinski ne rješava naše probleme niti donosi neki značaj statusu studenata, ne privlači mlade da se edukuju a niti da ostanu u rodnom gradu. Vjerujemo također, da iznos na ovoj stavci ne rješava probleme i ostalim navedenim kategorijama koje se tretiraju budžetskom stavkom. Samim tim smatramo da će i izvršenje ove stavke biti neznatno.3.Smatramo da je poražavajuće i da dovoljno govori o odnosu grada prema nadarenim mladima činjenica da se za lovačka udruženja izdvaja više novca nego za nadarene srednjoškolce, nadarene studente, nadarene sportiste i dr. 4.Povećanje stavke Transfer za sport za otprilike 200 000KM iako je u prethodnoj godini ostalo neutrošenih cca 90000, povećanje stavke Transfer za kulturu za 90000 KM iako je za tu stavku ostalo neutrošenih cca150 000KM u prethodnoj godini, također smatramo nelogičnim jer većina sredstava iz ove stavke ide za realizaciju summerfesta, studengrada i plaćanje honorara pjevačima. Zar su to veći prioriteti od ulaganja u znanje mlade populacije?5.Smatramo da javnost, gledajući diskusije vijećnika, njihov način izražavanja, govor tijela, mržnje jednih prema drugima, može sama zaključiti zašto je neophodno ulagati u znanje, ulagati u mlade talente i promovisati pozitivne ideale odgoja i obrazovanja na svim nivoima vlasti a ne prebacivati nadležnost sa jednog nivoa vlasti na drugi.6.Smatramo da argument nadležnosti i prebacivanja nadležnosti ne može i ne smije se koristiti kao izgovor kada su u pitanju mladi nadareni ljudi. Ministarstvo za obrazovanje jeste nadležno za obrazovanje ali to isto ministarstvo ima svoj puni naziv koji glasi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te se isti argument nadležnosti može iskoristiti i za budžetske stavke za sport i kulturu za koje izdvajate 10x više sredstava Bez obzira na nadležnosti, smatramo da je sramotno, da bilo koji nivo vlasti i bilo koja vladajuća struktura stavlja sport iznad obrazovanja te da se postavljanjem navedenih vrijednosti na ovaj način ne gradi pozitivna i zdrava politikaOvom prilikom želimo se zahvaliti gradskom vijećniku koji je stao na stranu nadarenih studenata, srednjoškolaca i sportista te predložio jednostavnu i logičnu izmjenu u budžetu, a to je da se stavka za lovačka društva i stavka za nadarene srednjoškolce, studente, sportiste i druge, zamijene. Želimo se zahvaliti i vijećniku Maliku Ejuboviću koji je također predložio amandman za ovu stavku.Pozdravljamo i odgovor Gradonačelnika što je javno izjavio da želi ovo pitanje da riješi te Vas kroz ovo saopštenje pozivamo da ne ostanete samo na riječima nego da zajedno uz predstavnike Univerziteta, Uniju studenata, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (a predlažemo da se uključe i predstavnici srednjih škola i sportista) napravimo radnu grupu koja će tretirati navedenu problematiku te u narednom periodu ponuditi adekvatno rješenje koje će se usvojiti I realizovati.

Posted by Unija studenata Univerziteta u Zenici on Thursday, 9 February 2023