UN Volunteers: Volontiranje u BiH i inostranstvu

U duhu napora da promoviše volonterizam kao mogućnost za razvoj i angažovanje u zajednici, Program UN Volunteers u Bosni i Hercegovini donosi neke korisne informacije o tome šta se podrazumijeva pod volontiranjem i kako volonterizam može utjecati na pojedince, zajednice i društva.


UN Volunteers 2

U duhu napora da promoviše volonterizam kao mogućnost za razvoj i angažovanje u zajednici, Program UN Volunteers u Bosni i Hercegovini donosi neke korisne informacije o tome šta se podrazumijeva pod volontiranjem i kako volonterizam može utjecati na pojedince, zajednice i društva.


UN Volunteers 3
Šta je volonterizam?

Možda se čini suvišnim objasniti šta je volontiranje, međutim studije ukazuju da, uopšteno govoreći, javnost često ima pogrešnu percepciju o volonterizmu. Prema rezultatima nedavno sprovedenog istraživanja o socijalnoj dimenziji volonterizma u Bosni i Hercegovini, postoji značajan stepen nedostatka razumjevanja ili pogrešnog shvaćanja volonterskog angažmana. Na početku treba odmah razjasniti da se volontiranjem ne smatra svaki neplaćeni posao, angažman i/li pripravnički staž, a to svakako nije ni prisilni besplatni rad.

Šta JESTE volontiranje?

Volonterizam je izraz jednog od osnovnih principa većine kultura na svijetu, kao i Ujedinjenih naroda, a to je da kroz zajednički rad na dobrovoljnoj osnovi svako može učestvovati i imati koristi od društvenog razvoja. Volonterizam može uključiti uzajamnu pomoć i samopomoć, pružanje usluga, kampanje i zagovaranje, kao i razne oblike građanske angažovanosti.

Volonterizam je kroz historiju bio dijelom skoro svakog društva, posebno u kontekstu rješavanja zajedničkih problema kao što su sadnja i žetva, odgovaranje na prirodne katastrofe i konflikte, prevazilaženje siromaštva i unapređenje duha solidarnosti unutar zajednice. Iako se vrijednost volontiranja uvijek ne priznaje, ono je osnovni izvor snage i otpornosti jedne zajednice.

Volontiranje ima zajednički korijen, ali se manifestuje u velikoj raznovrsnosti. Ovakav angažman može se odnositi na globalne aktivnosti društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca u cilju poboljšanja životnih uslova za najugroženije pa sve do volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Ključni i univerzalni principi volonterizma podrazumijevaju da:

  • se aktivnosti provode na dobrovoljnoj osnovi i bez prisile,
  • finansijska dobit nije glavni motiv,
  • korist od volontiranja uživa i neko drugi pored volontera.

Svako može postati volonterom. Volontiranje je po svojoj prirodi uzajamno: korist od volonterizma uživaju i volonter i korisnik.

Koristi od volontiranja

U ovim brzim i ekonomski teškim vremenima čini se gotovo nemogućim naći vremena za volontiranje, ali ne dajte da vas ovo obeshrabri. Svi imaju koristi od volontiranja: vi, vaša porodica i vaša zajednica. Volonteri mogu dati veliki doprinos u aktivnostima čiji je cilj smanjiti stopu siromaštva u lokalnoj zajednici i ojačati društvene veze, a pomažu i u razvoju humanijeg i sigurnijeg društva. Na pojedinačnom nivou, kroz volontiranje možete upoznati nove prijatelje, uspostaviti korisne veze u svojoj zajednici, steći nove vještine, pa čak i unaprijediti svoju karijeru.

Volontiranje jača izvršavanje vlasti

Volontiranje daje vrlo impresivne rezultate u društvu. Kroz volonterske aktivnosti ljudi stvaraju grupe koje mogu usaditi određene društvene norme i osjećaj građanske odgovornosti i pripadnosti. Participatorni aspekat volonterizma može takođe doprinijeti povećanom razumjevanju faktora koji utiču na uspostavljanje vlasti i društava, što dalje vodi ka većoj transparentnosti, odgovornosti i boljem izvršavanju vlasti.

Volontiranje povezuje zajednice

Volontiranje pruža priliku za ljude svih profila i životnih okolnosti da učestvuju u nekoj aktivnosti ili procesu. Nedavno istraživanje o voloterizmu u Bosni i Hercegovini pokazalo je da volontiranje ima veliki utjecaj na prevazilaženje društvenih podjela i predrasuda. Na primjer, rezultati istraživanja ukazali su da su volonteri spremniji na interakciju sa grupama različite etničke pripadnosti i izvan svojih lokalnih zajednica.

Volontiranje ima važan ekonomski učinak

Volontiranje ima potencijal da doprinese ekonomskom rastu i u lokalnoj zajednici i na nivou države. Istraživanje koje je sproveo Centar za civilno društvo, John Hopkins procjenjuje da ekonomska vrijednost cijelokupnog neprofitnog sektora u prosjeku iznosi oko 5% bruto nacionalnog dohotka jedne zemlje. Na pojedinačnom nivou, volonterizam doprinosi procesu izgradnje kapaciteta pomažući volonteru da razvije vještine za kojima postoji potražnja na tržištu rada, omogućavajući pristup mrežama u poslovnom svijetu i povećavajući samopouzdanje.

Volontiranje je hrana za um, tijelo i dušu

Volontiranje je sjajan način da steknete životno iskustvo. U suštini, ono se svodi na to da nekome dobrovoljno date na raspolaganje svoje vrijeme, energiju i vještine. Za razliku od mnogih stvari u životu, volontiranje je vaš izbor. Kao volonter, vi ste odlučili pomoći, bez vanjskog pritiska da djelujete na neki način. Volonteri većinom izražavaju osjećaj postignuća i motivacije, a ovo u konačnosti proizilazi iz želje i entuzijazma da nekome pomognete. Volonterizam ne samo da gradi vaše samopouzdanje, već vam pomaže da budete i u dobroj fizičkoj formi.

Volontiranje može biti poticaj vašoj karijeri

Volontiranje je savršeno sredstvo pomoću kojeg možete otkriti nešto u čemu ste zaista dobri i razviti nove vještine. Ukoliko razumišljate o promjeni karijere, volontiranje je odličan način da proširite radni portfolij u vašoj trenutnoj oblasti i/ili da istražite nove mogućnosti dok stičete nova znanja i iskustva.

Volontiranje povećava vašu zapošljivost, a omogućava vam i da steknete praktično znanje i praksu u određenom polju. Nudi i nevjerovatne mogućnosti za umrežavanje. Volontirajući ćete razviti trajne lične i profesionalne veze, a pruža vam se i sjajna prilika da naučite nešto novo o ljudima iz svih sfera života, različitih okruženja i novih industrija.

Šta rade volonteri?

Volonteri mogu raditi skoro pa bilo šta! Od pomaganja starijim osobama u susjedstvu do pružanja pravnih savjeta kroz lokalnu dobrotvornu organizaciju, volonteri daju ključni doprinos u svim aspektima života u zajednici.

Širom svijeta UN volonteri sarađuju sa partnerima i lokalnim zajednicama u zajedničkim nastojanjima da se dostignu Milenijumski razvojni ciljevi (MRC). Dostizanje ovih univerzalnih ciljeva do 2015. godine zahtijeva domišljatost, solidarnost, kreativnost i osjećaj odgovornosti kod miliona običnih ljudi i to kroz njihove volonterske aktivnosti.

Nastojanja državnih vlada za dostizanje MRC-a, a podržana od strane međunarodne zajednice, mogu služiti samo kao podrška angažovanosti ljudi i civilnog društva u cijelom svijetu. Sedam milijardi ljudi može dati veliki doprinos u razvoju svojih društava!

Volonterizam za razvoj

Program Volontera Ujedinjenih naroda inspirisan je uvjerenjem da je volonterizam snažno sredstvo za angažovanje ljudi u rješavanju razvojnih izazova širom svijeta. Svako može dati na raspolaganje dio svog vremena, vještina i znanja za potrebe neke volonterske aktivnosti, a ovi kombinovani napori mogu postati vrlo značajnim u mirovnim i razvojnim procesima.

Koncept volonterizma za razvoj fokusira se na optimizaciju učinka volontiranja na mir i razvoj što zahtijeva saradnju i predanost javnog sektora, civilnog društva i privatnog sektora, uz podršku sistema Ujedinjenih naroda i svjetske zajednice. Građani pojedinci takođe imaju važnu ulogu koju ostvaruju putem volontiranja.

Volonterizam za razvoj povećava kapacitet ljudi da odaberu način na koji mogu postaviti i dostići svoje razvojne ciljeve, a koji onda mogu rezultirati stvarnim poboljšanjem situacije od koje korist imaju i drugi. Da bi razvoj bio učinkovit i održiv, ljudi na koje on ima uticaj moraju imati udjela i dati važnost takvim procesima i voditi ih kroz građansku angažovanost.

Svakog dana pojedinci se pridružuju razvojnim inicijativama kroz volonterske aktivnosti raznih obima i to u nastojanju da poboljšaju okolnosti za sebe i druge. Volontiranje miliona ljudi od ključne je važnosti za dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva.

Volontiranje ojačava, pa i samo biva ojačano povjerenjem, solidarnošću i uzajamnosti među građanima, a može promijeniti tempo i prirodu razvoja. Volontiranje je svrsishodno i stvara prilike za građane da učestvuju u razvoju. Kroz volontiranje, više ljudi učestvuje u razvoju i to na svim nivoima društa, što ih osnažuje i daje im ulogu u određivanju budućnosti zemlje.

Na ovaj način, volontiranje potiče sigurno i stabilno okruženje pogodno za mirno rješavanje konflikta. UNV osnažuje kapacitete nacionalnih partnera, omogućavajući lokalno vlasništvo nad mirovnim i razvojnim procesima i potičući priznavanje doprinosa volotera i njihove angažovanosti u izgradnji mira.

UNV daje svoj doprinos volonterizmu za razvoj zagovarajući volontiranje na globalnom nivou, potičući integraciju volontiranja u razvojne programe i mobilizirajući volontere. Program UNV-a zagovara okruženje u kojem se volonterizam može dalje razvijati i u kojem ljudi imaju pravo i mogućnost da učestvuju u razvojnim procesima. Mi promovišemo integraciju volontiranja u ciljeve i aktivnosti partnera kao što su vlade i razvojne organizacije, a to činimo da bi omogućili nacionalno vlasništvo nad razvojnim procesima. UNV takođe mobilizira (i podržava druge u tome) veliki broj ljudi voljnih da volontiraju u ostvarivanju ljudskog razvoja.

Volontiranje za Milenijumske razvojne ciljeve u BiH

U Bosni i Hercegovini, oko 30 nacionalnih i stranih UN volontera radi sa drugim agencijama Ujedinjenih naroda i lokalnim partnerima u procesu dostizanja osam Milenijumskim razvojnih ciljeva.

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih

Bosna i Hercegovina ima jednu od najvećih stopa nezaposlenosti u Evropi, a najugroženija grupa su mladi ljudi: nedavno istraživanje ukazuje da nezaposlenost mladih iznosi oko 57,5%. Pored toga, obrazovni sistem u zemlji nije u potpunosti prilagođen potrebama tržišta. Po završetku školovanja, mladi shvataju da ne mogu pronaći posao, što dovodi do obeshrabrenja, apatije i socijalne isključenosti. Program zapošljavanja i zadržavanja mladih ima za cilj da odgovori na visoku stopu nezaposlenosti mladih i spriječi odliv vrijednih resursa iz zemlje.

UNV jedna je od pet UN-ovih agencija (UNDP, UNV, UNICEF, UNFPA, IOM) koje rade na provedbi trogodišnjeg Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih podržanog kroz Fond za dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva koji finansira Vlada Kraljevine Španije. Program zapošljavanja i zadržavanja mladih započeo je 1. januara 2010. godine i nastoji doprinijeti povećanju kapaciteta obrazovnog sistema i lokalnih zajednica za unapređenje zapošljavanja mladih, unapređenju sposobnosti zavoda za zapošljavanje i civilnog društva za izradu i realizaciju integriranog paketa mjera za zapošljavanje mladih, i minimiziranju negativnog utjecaj neregularnih migracija mladih.

Oko 20 UNV volontera rade kao karijerni savjetodavci u novoosnovanim Centrima za informisanje, savjetovanje i obuku koji pomažu mladima da povećaju svoje šanse za pronalazak posla tako što im pružaju informacije o prilikama na tržištu, obrazovanju i zapošljavanju, organizuju radionice i obuke za sticanje vještina, te pružaju i pojedinačna savjetovanja. Svi Centri opremljeni su kompjuterima i imaju pristup internetu kako bi omogućili mladim ljudima da traže posao.

Ako želite saznati više informacija o ovom projektu ili o Centru u vašoj blizini, posjetite www.un.ba ili potražite YERP na Facebook-u.

Program Očuvanje okoliša i klimatske promjene

UNV jedna je od pet UN-ovih agencija (UNDP, UNV, UNESCO, UNEP, FAO) koje rade na provedbi trogodišnjeg Programa očuvanja okoliša i klimatskih promjena podržanog kroz Fond za dostizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva koji finansira Vlada Kraljevine Španije. Program očuvanja okoliša započeo je 1. januara 2010. godine, a njegov cilj je unaprijediti planiranje zaštite okoliša na lokalnom nivou razvijanjem efektivnih participativnih metoda. Dodatno, program nastoji unaprijediti upravljanje okolišem putem poboljšanja pružanja usluga iz ove oblasti i podizanjem svijesti javnosti o ovoj tematici u kontekstu dostizanja Milenijumskih razvojnih ciljeva.

Intervencije su usmjerene na osiguranje kapaciteta i podrške za razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu okoliša u opštinama partnerima i osiguranje uslova za provedbu prioriteta lokalnog upravljanja okolišem i pružanja usluga, te na podizanje svijesti i jačanje državne podrške kroz finasiranje okolišnih inovacija i razvijanje efektivnih sistema za prikupljanje podataka o okolišu. Ukupno sedam UN volontera je uključeno u razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu okoliša.

Više informacija o ovom projektu dostupno je na www.un.ba

Online volontiranje

Ukoliko imate pristup kompjuteru i internetu, a posjedujete i prave vještine, razmislite o online volontiranju. Veliki broj organizacija koristi tu metodu volontiranja, a u tom svojstvu možete raditi niz stvari, od pružanja besplatne pravne pomoći nevladinim organizacijama u zemljama u razvoju, do izrađivanja web stranica za neprofitne grupe.

Vaše vještine mogu biti znanje programiranja, pisanje, iskustvo u vođenju projekta, poznavanje stranog jezika, ekspertiza u pravu, obrazovanju ili nekim drugim područjima, ili jednostavno imate vremena da pružite stručni savjet ili odgovarate na poruke organizacije za koju volontirate. Online volontiranje savršen je izbor ukoliko je vaše vrijeme ograničeno ili nemate prevoz, a pruža i uzbudljive prilike za volontere sa invaliditetom.

Online volonteri obavljaju razne zadatke za različite organizacije: prevode, istražuju, dizajniraju web stranice i publikacije, analiziraju podatke, pišu prijedloge projekata, uređuju članke, rade kao online mentori i moderatori online diskusija, i niz drugih stvari koje se mogu obaviti putem kompjuterskih mreža.

Na kraju, online volontiranje omogućava emigrantima iz Bosne i Hercegovine i dijaspori da se ponovo povežu sa svojom zemljom na način koji podstiče dalji razvoj i samoodrživost regiona.

Ukoliko ste zainteresovani za online volontiranje, vaša prva stanica bi trebala biti UNV Služba za online volontiranje www.onlinevolunteering.org koja preko interneta povezuje razvojne organizacije i volontere, te podržava njihovu učinkovitu online saradnju.

Sve veći broj organizacija civilnog društva, institucija vlasti i organizacija Ujedinjenih naroda priznaje vrijednost online volontiranja. Brojke govore za sebe: u 2010. godini, oko 10.000 online volontera angažovalo se kroz UNV Službu za online volontiranje i obavilo je oko 15.000 zadataka.

Za organizacije koje se bave razvojnim aktivnostima, online volontiranje daje na raspolaganje veliki spektar znanja i resursa u cilju osnaživanja njihovih kapaciteta, a pojedincima širom svijetu pruža mogućnost da volontiraju za razvoj i daju svoj doprinos dostizanju Milenijumskih razvojnih ciljeva.

Zakonski okvir

Volontiranje u Bosni i Hercegovini samo je djelimično uređeno zakonom.

U periodu od 2004. do 2008. godine, sektor civilnog društva u Bosni i Hercegovini realizovao je niz promotivnih i zagovaračkih aktivnosti s ciljem da upozna javnost sa potrebom za uspostavljanje zakonskog okvira volonterizma.

Ove aktivnosti su rezultirale i uspostavljanjem radne grupe koja je radila na izradi i promociji jedne od mogućih zakonskih rješenja na nivou BiH. Ova grupa je okupljala predstavnike raznih domaćih i međunarodnih organizacija. Nažalost, iako je kreiran prednacrt Zakona o dobrovoljnom radu (volonterizmu), do današnjeg dana nikakvi pomaci nisu ostvareni ka uključivanju ovog zakona u parlamentarnu proceduru na državnom nivou.

Zahvaljujući naporima mladih aktivista i volontera, u 2008. godini entitetske vlasti Republike Srpske formalno su usvojile Zakon o volontiranju. Međutim, i pored ovog uspjeha, volonteri i organizacije civilnog društva nastavljaju svoj angažman u ovoj oblasti, obzirom da i dalje postoje izazovi u provedbi ovog Zakona.

Na državnom i nivou Federacije Bosne i Hercegovine, civilno društvo i pojedinci u vlastima nastavljaju sa svojim aktivnosti s ciljem osiguravanja zakonskog okvira koji bi formalno priznao i zaštito volonterizam i volontere.

Radna grupa u sastavu predstavnika UNV-a, domaćih i stranih organizacija, i vlasti razvili su nacrt zakona. Nažalost, uprkos ovim naporima, do sada nije postignut značajan napredak ka osiguravanju parlamentarne podrške ovom zakonu na državnom i entitetskom nivou u Federaciji BiH.

Zašto nam treba zakon o volontiranju?

Volonterizam nije posebno popularan ili dobro shvaćen koncept u Bosni i Hercegovini, što potvrđuje i niska zastupljenost formalnog volonterizma koji je u 2009. godini iznosio 4,5% od cjelokupnog stanovništva. Postoji dosta razloga za ovakvu situaciju, od nasljeđa starog komunističkog režima u kojem je „prinudni besplatni rad“ često bio definisan kao volonterizam, do krhke ekonomije i visoke stope nezaposlenosti koja je među najvišima u cijeloj Evropi. U takvom okruženju, teško je očekivati značajan porast u broju volontera bez većeg društvenog i zakonskog priznanja važnosti volontiranja.

Tako zakonski okvir za volontiranje pomaže da se stvori osnova za sigurno društveno okruženje u kojem je moguć razvoj volonterizma, spriječe moguće zloupotrebe i iskorištavanje volontera i/ili organizacija koje angažuju volontere, te da se definišu prava i obaveze svih osoba i grupa koje učestvuju u organizovanim volonterskim aktivnostima.

Bez zakona o volontiranju u oba entiteta i na državnom nivou, nema ni zajedničke definicije o volontiranju. Ovakva neusklađenost daje priliku za nerazumjevanje volonterizma i moguće zloupotrebe volontera ili statusa volontera, u ovisnosti od toga gdje žive ili volontiraju u Bosni i Hercegovini.

Izvor: www.unv.ba