Udruženje “Spajalica” raspisuje konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/21. godinu.


udruzenje spajalica

Upravni odbor Udruženja „Spajalica“ raspisuje konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2020/21. godinu, odnosno za period od 01. oktobar 2020. godine do 31. juli 2021. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Opći kriteriji:

  • državljanin Bosne i Hercegovine;
  • prvi put redovno upisan u akademsku 2019/20. godinu po Bolonjskom procesu,
  • da nije redovno samofinansirajući student,
  • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
  • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

Posebni kriteriji:

  • materijalno stanje – socijalni status;
  • da imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 8,00 i više.

Napomena: Studenti koji ispunjavaju opće kriterije, a imaju položene ispite sa prosječnom ocjenom 10.00, stiču pravo na stipendiju bez obzira na ukupan broj osvojenih bodova.

Više informaciju o načinu prijave pogledajte klikom ovdje.