TI BiH: Građani najviše prijavljuju korupciju u državnoj upravi i obrazovanju

Prijave pristigle u Transparency International BiH tokom 2012. ukazuju na to da su nepravilnosti u zapošljavanju i dalje najveći problem s kojim se građani susreću, a najviše prijava odnosi se na državnu upravu i obrazovanje.


transparency internationa bih

Prijave pristigle u Transparency International BiH tokom 2012. ukazuju na to da su nepravilnosti u zapošljavanju i dalje najveći problem s kojim se građani susreću, a najviše prijava odnosi se na državnu upravu i obrazovanje.

transparency internationa bihTokom 2012. godine Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), primio je 972 poziva putem otvorene besplatne linije za prijavu slučajeva korupcije (0800 55555), a sve veći broj prijava pristiže i elektronskim putem, odnosno putem web stranice www.ti-bih.org ili putem e-maila.

Na osnovu ovih prijava, TI BiH je pokrenuo 208 slučajeva prema različitim institucijama u BiH nastojeći građanima pružiti pravnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava, te ukazati na pojedinačne slučajeve korupcije, prenosi MOJportal.

Najveći broj prijava u 2012. godini (19 posto) odnosi se na državnu upravu, zatim 12 posto na obrazovanje, pravosuđe i imovinsko pravne odnose (po 10 posto) i pristup informacijama (9 posto).

Kao i u prethodne dvije godine, najviše prijava u svim oblastima odnosilo se na nepravilnosti i zloupotrebe pri zapošljavanju, gdje je uočljiva pristrasnost pri izboru kandidata na različite pozicije.

Najveći broj prijava odnosi se na neregularno sprovedene konkurse za prijem državnih službenika na svim nivoima vlasti, ali i prijem zaposlenih u javna preduzeća i javne ustanove.

Takođe, tu su i prijave vezane za neregularno sproveden postupak imenovanja na različite funkcije ili slučajevi u kojima se uslovi konkursa prilagođavaju unaprijed odabranim kandidatima.

Tokom prethodne godine pet prijava se odnosilo na neregularnosti u postupcima dodjele podsticaja za poljoprivredu, od kojih je neophodno istaći prijave u vezi sa dodjelom podsticaja od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBIH, pod sumnjom da su podsticaji dodjeljivani osobama koje nisu poljoprivrednici s ciljem pribavljanja glasova za Narodnu stranku radom za boljitak.

Protiv NS Radom za boljitak je TI BiH u toku 2012. podnio i prijavu CIK BiH za kršenje Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Također se 25 prijava odnosilo na korupciju u obrazovanju, što je za 10 više u odnosu na 2011.

Zanimljivo je da se čak 11 prijava odnosi na visokoškolske ustanove i to najčešće na netransparentnost prilikom konkursnih procedura za izbor asistenata i ostalog nastavnog osoblja, zatim na neregularnosti vezane za projekte koji se sprovode na pojedinim fakultetima i sl.

TI BiH je na osnovu pomenutih prijava korupcije postupao prema nadležnim institucijama na različitim nivoima u BiH.

Međutim, procesuiranje korupcije je i dalje na nezadovoljavajućem nivou, a prepreku predstavlja i sporost administracije, kao i neadekvatna primjena zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima.

Ipak, primjetan je porast broja prijava građana u odnosu na prethodnu godinu, što ukazuje na veću osviještenost građana BiH u borbi za svoja prava.

TI BiH se nada da će se ovakva praksa nastaviti u budućnosti i ponovo apeluje na sve koji su bili svjedoci ili žrtve korupcije da prijave sve nepravilnosti institucijama ili putem besplatne linije 0800 55555 ili web stranice www.ti-bih.org, saopšteno je iz Transparency International BiH.

Projekat je podržan od strane vlada Norveške i Njemačke, kao i Civil Rights Defenders.

(Fena/MOJportal)