Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS: Izdvojeno 500.000 KM za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade izdvojilo je sredstva u iznosu od 500.000 KM za sufinansiranje naučnoistraživačkih, umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Kantonu Sarajevo.


img 8300

Ovim povodom ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade prof. dr. Melika Husić-Mehmedović potpisala je 21 ugovor sa predstavnicima javnih i privatnih visokoškolskih i naučnih ustanova.

Svim dobitnicima sredstava je čestitala i zaželjela im puno uspjeha u radu, kvalitetne naučne rezultate i objave radova.
Ministrica je poručila da su sredstva za podršku razvoju nauke te naučnoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada u Kantonu Sarajevo planirana u budžetu Ministarstva za 2021. godinu u iznosu od tri miliona.

To je do sada, prema njenim riječima, najveći obezbijeđeni iznos za programe nauke, a bit će realiziran putem javnog poziva koji će se objaviti u aprilu.

Imajući u vidu činjenicu da je naučnoistraživačka djelatnost od posebnog društvenog interesa za Kanton Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade je u ime Vlade preuzelo ispunjenje obaveze finansiranja projekata prema Odluci o konačnoj rang-listi dobitnika sredstava od 29.12.2020. godine.