Svečani decembarski dani UNSA: Održan koncert sjećanja na profesora Davida Kamhija

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, u sklopu Svečanih decembarskih dana UNSA, održan je koncert sjećanja na istaknutog člana Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, violinistu i profesora Davida Kamhija (1936-2021), koji je ostao upamćen po svom neumornom pedagoškom, umjetničkom i društvenom angažmanu.


In Memoriam David Kamhi 38

Tim povodom nastupile su violinistica YeonJu Jeong, violistica Tatjana Romanić, te pijanistice Suzana Bevanda-Sijarić i Milica Pap, čiji je repertoar obuhvatio djela “Baal Shem(Tri slike iz hasidskog života)” Ernesta Blocha, Sonatu za violinu i klavir u A duru, FWV 8 Césara Francka, te Pasakalju za violinu i violu u g molu, djelo Johana Halvorsona, nastalo na temu iz Svite za čembalo br. 7, u g molu HWV 432 Georga Friedericha Händela.

Advertisements

In Memoriam David Kamhi 25