Studiranje u inostranstvu: Poziv za studente za mobilnost na University of Poitiers

UNZE je uputio poziv za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2023/2024. godine u okviru Erasmus+ programa za University of Poitiers.


univerzitet poitiers

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2023/24.godine u okviru Erasmus+programa za University of Poitiers, Francuska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 800 i 850 eura) kao i naknadu za putne troškove na osnovu proračuna na Distance Calculator | Erasmus+.

Polje studija: jezici, ekonomija, pravo, IKT, mašinstvo, hemijsko inžinjerstvo
Godina studija: I i II ciklus studija
Trajanje mobilnosti: ljetni semestar akademske 2023/24
Rok za prijavu: 15.11.2023.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1.  Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Transkript sa prosjekom ocjena
  3. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  4. CV na engleskom jeziku

 – Molimo sve kandidate koji su zainteresovani za mobilnost na ovom univerzitetu da se u toku naredne sedmice jave lično u Ured za međunarodnu saradnju. Prijavom na ovaj poziv studenti će iskazati interes za mobilnost na navedenom Univerzitetu a konačnu odluku o izboru kandidata donijet će zajednička komisija Univerziteta u Poatjeu i Univerziteta u Zenici, poručuju sa UNZE.

Ovim putem naglašavamo da se studenti mogu prijaviti za mobilnost u svrhu istraživanja za diplomske, master ili doktorske radove.

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba sa naznakom ERASMUS/Poatje.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420.