Koje fakultete su završili novi ministri u Vladi KS?

Koje obrazovanje su stekli novi ministri u Vladi KS?


vlada ks
Foto: Vlada KS

Mandatar za premijera Kantona Sarajevo predao je danas predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo Elvedinu Okeriću prijedlog novog saziva Vlade KS, nakon što je KO SDP-a KS jučer dostavio prijedlog kandidata za ministra zdravstva.

Kako je Klix.ba ranije i pisao u novoj Vladi KS će se naći četiri nova ministra.

U nastavku možete pročitati biografije ministara koji bi trebali činiti novu Vladu KS.

Nihad Uk je kandidat za premijera Kantona Sarajevo, a ovu funkciju je obavljao do podnošenja ostavke kako bi moglo doći do prekompozicije u Vladi KS.

Uk je rođen 1989. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na Katedri za međunarodno javno pravo na istom fakultetu.

Darja Softić-Kadenić je kandidatkinja za ministricu pravde i uprave Kantona Sarajevo. Rođena je 1982. godine i zaposlena je kao vanredna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Uža specijalnost joj je građansko pravo.

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a svoj drugi magistarski rad odbranila na Karl Franzens Univerzitetu u Gracu, gdje je osvojila i nagradu za najbolji magistarski rad u svojoj generaciji.

Enis Hasanović je kandidat za ministra zdravstva Kantona Sarajevo. Rođen je 1970. godine u Skoplju gdje je završio Medicinski fakultet.

Svoj radni vijek nakon dolaska iz Skoplja počinje u Goraždu, kao doktor opšte prakse, šef Hitne službe i kao šef Dispanzera za žene. Godine 2004. specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo na KCUS-u. Od 2008. godine radi u Sarajevu u Zavodu za zaštitu žena i materinstva, prvo kao ginekolog, zatim kao šef službe na Ilidži, a od 2020. godine je direktor Zavoda.

Autor je screening programa za karcinom grlića materice i karcinom dojke. Zbog svog rada iz domena sigurnosti i kvaliteta u zdravstvu dobitnik je značajnog broja nagrada i priznanja.

Bojan Bošnjak je kandidat za ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Rođen je 1983. godine u Zenici, a nastanjen u Sarajevu. Posljednjih godina bio je angažovan na implementaciji razvojnih projekata u nevladinom sektoru usmjerenih ka afirmaciji pozitivnih vrijednosti u bh društvu, a trenutno radi na realizaciji nekoliko projekata u nevladinoj organizaciji koju je osnovao.

Odgovoran je za praćenje, superviziju i usmjeravanje oko stotinu pojedinačnih malih start-up kompanija u četiri općine u Bosni i Hercegovini.

Završio je postdiplomski studij iz oblasti upravljanja EU projektima na Alma Mater Europaea Maribor, Slovenija, gdje je stekao zvanje magistra projektnog menadžmenta.

Fakultet političkih nauka u Sarajevu završio je 2008. godine. Posjeduje kvalitetno poznavanje engleskog jezika i osnovno poznavanje njemačkog. Oženjen je i otac dvoje djece.

Adnan Šteta je kandidat za ministra saobraćaja Kantona Sarajevo. Rođen 1980. godine u Mostaru. Ekspert je iz oblasti ekonomije sa velikim iskustvom u segmentu kriznog menadžmenta, marketinga, nabave prodaje.

Adnan Šteta je MA ekonomije. Govori italijanski i engleski jezik.

Enda Pavić-Pečenković je kandidatkinja za ministricu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Rođena je 1977. godine u Sarajevu. Magistrica je socijalnog rada sa 19 godina staža u struci. Također, u procesu je završetka drugog master studija i sticanja zvanja magistrice psihologije.

U procesu je sticanja zvanja Evropskog psihoterapeuta iz EMDR-edukacije. Aktivno govori engleski i španski jezik.

Admir Katica je kandidat za ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Rođen je 1975. godine. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka, a Specijalistički postdiplomski studij završio na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Završio je Londonsku školu za odnose s javnošću LSPR te Media centar Sarajevo i Centar za strateško komuniciranje London. Usavršavao se i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Austrije. Stručno usavršavanje imao je i na Policijskoj akademiji Baton Rouge, Univerzitet Louisiana te pri Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Govori engleski jezik.

Zlatko Mijatović je kandidat za ministra privrede Kantona Sarajevo. Rođen je 1984. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine, a pravosudni ispit je položio 2014. godine. Aktivno govori njemački i engleski jezik.

Naida Hota-Muminović je kandidatkinja za ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Rođena je 1981. godine u Sarajevu. U Sarajevu je diplomirala na Odsjeku na engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, te na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Nastavničku karijeru u zvanju profesorice engleskog jezika počela je u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji gdje je od 2015. do 2020. godine bila direktorica.

Bavila se aktivizmom i humanitarnim radom u nevladinom sektoru, te prevođenjem djela sa engleskog jezika. Osim engleskog, govori i njemački jezik.

Adna Mesihović je kandidatkinja za ministricu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Rođena je u Mostaru. Ima višegodišnje iskustvo u obrazovanju i javnom zdravstvu i doktor je bioloških nauka iz oblasti mikrobiologije. Trenutno je zaposlena kao mikrobiolog u realnom sektoru.

Dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje stekla je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Javno zdravlje i zdravlje životne sredine predavač je na više javnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

Aktivno govori engleski i turski jezik.

Kenan Magoda je kandidat za ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo. Rođen je 1984. godine u Sarajevu gdje je završio Sportsku gimnaziju, a zatim i Fakultet za sport i tjelesni odgoj (VII stepen). Govori engleski i njemački jezik.

Afan Kalamujić je kandidat za ministra finansija Kantona Sarajevo. Rođen je 1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom magistrirao na George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University pri kampusu u Londonu.

Titulu doktora nauka stekao je na prestižnom Buckingham University u Velikoj Britaniji. Profesionalnu karijeru započeo je u privatnoj kompaniji gdje je napredovao do pozicije izvršnog direktora. Stekao je višegodišnje iskustvo u realnom sektoru na poslovima međunarodne trgovine, finansija, prodaje, te planiranja i upravljanja, piše Klix.ba.

Koautor je prve knjige o aktivnom upravljanju vanjskom politikom Bosne i Hercegovine od nezavisnosti do danas. Jedan je od osnivača, te član regionalne inicijative za razvoj privatnih kompanija u zemljama Zapadnog Balkana. Govori aktivno engleski i njemački jezik.

Omer Osmanović je kandidat za ministra za boračka pitanja Kantona Sarajevo. Rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu 2011. godine, gdje je stekao i titulu magistra 2013. godine.

Na ovom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju 2019. godine. Najveći dio radnog iskustva stekao je u sektoru sigurnosti, gdje je radio na obezbjeđenju ličnosti i objekata, te kao pripadnik jedinice specijalne policije. Obnašao je funkciju direktora firme TEH d.o.o. Sarajevo. Funkciju ministra za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo obnaša od januara 2021. godine.

Za vojne zasluge u odbrambeno-oslobodilačkom ratu od 1992. do 1995. godine dobio je odlikovanje “Srebrena policijska zvijezda”. Dobitnik je i nagrade “Franklin Award” za posebne zasluge tokom rada u Ambasadi SAD-a u BiH, koja mu je uručena u ime Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Poznaje engleski jezik.