Univerzitet u Banjaluci: Nastavnici i saradnici nagrađeni sa 114.713 KM

Nagrade su dodijeljene u četiri kategorije, saopšteno je iz Univerziteta.


unibl
Foto: Nezavisne novine

Upravni odbor Univerziteta u Banjaluci na današnjoj sjednici donio je odluke o novčanim nagradama nastavnicima i saradnicima za 2021. godinu za šta je izdvojeno 114.713 KM.

Nagrade su dodijeljene u četiri kategorije, saopšteno je iz Univerziteta.

U kategoriji nagrada koje se odnose na nastavnike i saradnike autore naučnog rada objavljenog u indeksiranom naučnom časopisu nagrađeno je njih 64, sa ukupnim fondom nagrada od 97.613 KM. Kada je riječ o nagradama nastavnicima i saradnicima Univerziteta rukovodiocima, koordinatorima ili učesnicima međunarodnih naučnoistraživačkih projekta, nagrađeno je 23 prijavljenih sa ukupno 14.000 KM.

U trećoj kategoriji koja se odnosi na nastavnike i saradnike koordinatore ili kontakt osobe projekata “Erazmus plus” – Ključna akcija dva – Izgradnja kapaciteta, nagrađeno je njih troje, sa iznosom od 2.100 KM.

Dodijeljena je i nagrada od 1.000 KM višem asistentu Akademije umjetnosti Davidu Mastikosi. U saopštenju iz Univerziteta navodi se da se ova nagrada odnosi na umjetničko ostvarenje na međunarodnom nivou u 2022, piše Bl-portal.com.

Na istoj sjednici, redovni profesor Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Biljana Antunović izabrana je za predsjednika Upravnog odbora Univerziteta.

Na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Antunovićeva je zaposlena od 2009. godine, a nastavu je izvodila na više članica ove visokoškolske ustanove. Ona je za ostvarene vrhunske rezultate u oblasti obrazovanja i nauke dobitnik Zlatnog grba grada Banjaluka 2018. godine.

Od 2019. godine Antunovićeva je učesnik međunarodne kolaboracije Darvin kao član istraživačke grupe Instituta za nuklearne nauke Vinča. Ona je objavila više od 120 bibliografskih jedinica, među kojima dva udžbenika i naučnu monografiju, te značajan broj naučnih radova u vodećim svjetskim časopisima.