Studiji sa perspektivom: Regenerativna energija

Širokom izboru mogućih studija pridružuje se jedan novi studij, tako da budući studenti imaju šansu da pored ekonomije, prava, medicine ili informatike, studiraju regenerativnu energiju.


studij regenerativne energije

Širokom izboru mogućih studija pridružuje se jedan novi studij, tako da budući studenti imaju šansu da pored ekonomije, prava, medicine ili informatike, studiraju regenerativnu energiju.

studij regenerativne energijeČime se bavi regenerativna energija i koji je posao inženjera regenerativne energije? Ukoliko volite da se brinete o svom okolišu, onda je ovo pravi studij za vas. Fakultet regenerativne energije nalazi se u Njemačkoj na Tehničkom Univerzitetu u Dresdenu. Tokom studija pored toga što učite o konvencionalnim izvorima energije, stičete znanje i o energiji vjetra, solarnoj energiji, solarno-termalnoj energiji i slično. Cilj studija jesu apsolventi koji sisteme regenerativne energije mogu integrirati u već postojeće sisteme.

Perpektive nakon završenog studija su velike i apsolventi se mogu radovati širokom tržištu. Prof. dr. Clemens Felsmann sa Tehničkog Univerziteta Dresden objašnjava:

– Trenutno se u mnogim oblastima energetike zbivaju revolucionarne promjene. Razni oblici i izvori energija se nanovo kombinuju. Za razvoj i optimiranja ovih sistema je potrebna nova generacija inženjera, kao što su inženjeri koji završe studij regenerativnih energetskih sistema.

Neki o preduslova za pohađanje ovog studija jesu sklonost prema matematici, fizici i hemiji. Studij možete pohađati u gradovima Njemačke, kao što su Dresden, Regensburg ili Kiel. Želite se pobrinuti za okoliš i uz to zarađivati novac? Onda bi studij regenerativne energije mogao biti vaš pravi izbor.

(STUDIRAJeu)