Studentski život: “Sutra počinjemo sa učenjem”

"Od sutra počinjem naučiti, spremit ću ispit za par dana i položiti."


studentice

– Od sutra počinjem naučiti, spremit ću ispit za par dana i položiti, je najčešća rečenica među studentima.

Studentice su na TikToku pokazale kako izgleda “sutra” – dan u kojem studenti počinju učiti:

@dance_r_00

Aprilski rok be like #studentski

♬ POLUMESEC TeodoRa – TeodoRa 🤩

Šta je motivacija?

Tokom procesa učenja, motivacija je jedna od najvažnijih komponenti koja djeluje na ishode učenja, ali je istodobno i jedna od najtežih komponenti za mjerenje. Drugim riječima, faktori koji utiču na to hoće li neko učiti ili ne zaista su različiti.

Danas se u psihologiji motivacija najčešće definiše kao stanje u kojem smo iznutra pobuđeni nekim potrebama, željama ili motivima na određeno ponašanje usmjereno prema postizanju nekog cilja.

Studenti imaju razvijenu motivaciju za postizanjem cilja, samo je potrebno potaknuti kada “nije tvoj dan”.

Mnoštvo savjeta za učenje pročitajte u našoj kategoriji Savjeti.

Studentski savjeti: Kako spremiti ispit za 24 sata?