Studentski smještaj: Raspisan konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra UNTZ

Studentski centar UNTZ ove godine prima 500 studenata.


Foto: RTV7

Raspisan je Konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/2023 godini.

Advertisements

U akademskoj 2022/2023. godini u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli (u daljem tekstu Studentski centar) prima se 500 studenata Fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli, na smještaj i ishranu, od čega 494 studenata državljana Bosne i Hercegovine i 6 studenata stranih državljana.

Pravo na prijem u studentske domove Studentskog centra imaju redovni studenti Fakulteta/ Akademije Univerziteta u Tuzli pod sljedećim uslovima:

Advertisements
 • da su prvi put upisali prvu, odnosno narednu godinu studija;
 • da je mjesto njihovog prebivališta, odnosno boravišta udaljeno od Tuzle više od 15 kilometara

Uz prijavu na konkurs koja se može preuzeti na Web stranici Univerziteta www.unitz.ba kandidat je
dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje da je redovan student Univerziteta;
 2. Potvrdu o mjestu prebivališta, odnosno boravišta (CIPS-ov dokument – kopija),
 3. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj u prethodnoj godini studija, odnosno u srednjoj školi za
  studente prve godine studija;
 4. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
 5. Potvrdu o prosječnoj plaći za svakog zaposlenog člana užeg porodičnog domaćinstva ostvarenoj u
  posljednja tri mjeseca, odnosno ovjerenu fotokopiju tri zadnja čeka za svakog člana užeg porodičnog
  domaćinstva koji primaju penziju;
 6. Uvjerenje za članove užeg porodičnog domaćinstva koji se nalaze na evidenciji Zavoda za
  zapošljavanje.

Prioritet u smještaju u studentske domove tokom redovnog studiranja imaju studenti koji pripadaju kategoriji lica iz člana 21. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja i članovima njihovih porodica–Prečišćeni tekst („Službene novine TK“, broj: 10/20) a koji su to pravo ostvarili na području Tuzlanskog kantona, pod uslovom da uz prijavu na konkurs dostave uvjerenje nadležnog organa o pripadnosti toj kategoriji.

Tekst Konkursa možete preuzeti na sljedećem linku.