Studentski savjeti: Kako da efikasno hvatate bilješke?

Svako je nekad bio u situaciji u kojoj mu je bilo potrebno da hvata bilješke, bio to školski čas, fakultetsko predavanje, poslovni sastanak, prisustvo na seminaru itd. Prva asocijacija na hvatanje bilješki jesu studenti, jer na fakultetu nema tradicionalnog diktiranja kao u školi. Zato pogledajte nekoliko savjeta da što efikasnije hvatate bilješke na predavanju!


businessman hands writing notes

Student je taj koji treba da nauči da odvoji bitno od manje bitnog i u skladu s tim i bilježi informacije koje su relevantne za kolokvijum, ispit, posao u budućnosti.

Koliko puta vam se dogodilo da prikupljajući materijal za učenje kopirate tuđe bilješke, jer im vjerujete više nego svojim? To može biti dodatno stresno jer se ne možete u tuđim zapisima snaći onako kako biste se snašli u svojim. Na to utiče više faktora – čitljivost rukopisa, sopstvene skraćenice koje osoba koristi pri hvatanju bilješki, organizacija prostora na papiru koja je poznata samo osobi od koje ste bilješke pozajmili itd, piše portalmladi.com.

Kako efikasno hvatati bilješke? Evo nekoliko savjeta:

Budite opremljeni.

Prva i osnovna stvar za efikasno hvatanje bilješki jeste da na predavanje dođete opremljeni. Šta to znači? To znači da ne treba da pišete na raznim papirima, već da imate bilježnicu u vidu sveske, rokovnika, notesa u kojoj ćete bilježiti informacije. Ukoliko bilješke hvatate na laptopu, pobrinite se da bude napunjen ili da sjedite pored neke utičnice u koju ćete moći da ga uključite. Izaberite pogodno mjesto za sjedenje odakle ćete moći dobro da vidite tablu ili slajdove ukoliko je predavanje u vidu prezentacije. P.S. Olovku možete posuditi od nekoga ukoliko je trenutno nemate kod sebe.

Budite pripremljeni.

Nakon opreme dolazi priprema. Informišite se o predavaču, njegovom načinu predavanja i načinu ispitivanja, jer ćete tako znati na šta posebno treba da obratite pažnju. Ovo vam znatno može olakšati proces učenja i uštedjeti dragocieno vrijeme. Poželjno je da prije predavanja iščitate bilješke sa prethodnog predavanja, jer se najčešće informacije nadovezuju jedna na drugu i objašnjavaju jedna drugu.

Budite aktivan slušalac.

Efikasno hvatanje beleški ne podrazumijeva to da svaku profesorovu riječ treba da zabilježite, naprotiv. Prije svega, nemoguće je stići da zapišete sve, a takođe, neće vam ni biti potrebno da naučite bukvalno sve što je profesor izgovorio. Predavanje treba da slušate i razumijete, a da bilješke budu vaše riječi uz dodatne nove pojmove koje treba da zapamtite. Tako ćete lakše organizovati bilježenje i nećete imati previše posla kod kuće.

Budite slobodni da postavite pitanje.

Nemojte se ustručavati da postavljate pitanja. Ukoliko nešto ne razumijete, odmah pitajte predavača da vam objasni. Ako ima nejasnoća još u toku predavanja, nesumnjivo će ih biti i u toku učenja. Ne oslanjajte se na tuđe razumijevanje i interpretaciju.

Zapisujte ono što je najvažnije.

S obzirom na to da je primarna literatura za učenje knjiga, bilješke su samo pomoćno sredstvo, na predavanjima bilježite samo najupečatljivije informacije. Naročito nemojte zapisivati ono što već znate jer tako samo nepotrebno gubite vrijeme, a i prostor. Neka vam fokus budu nove informacije.

Koristite tehniku „pitanje – odgovor”.

Ovo je jedan od najefikasnijih načina pisanja bilješki i učenja generalno. Pažljivo slušajte predavača, pa na osnovu toga formulišite pitanje i odgovor. Potrudite se da pitanje ima ključnu riječ koja će vam pomoći da se brže prisjetite odgovora.

Koristite skraćenice.

Razvijte sopstveni način pisanja i skraćivanja reči, jer beleške zapisujete prvenstveno za sebe. Koristite iste skraćenice za iste reč. To će vam uštedjeti vrijeme i prostor, a tako ćete stići da čujete i zapišete sve što je važno.

Neka vam bilješke budu vizuelno „privlačne”.

Koliko god vam ovo zvučalo smiješno, upravo od izgleda bilješki može zavisiti i želja za učenjem. Dakle, neka vaše beleške budu uredne. Uvek počnite novo predavanje na novoj strani. Na vrhu stranice napišite datum i ime predavača (ukoliko imate čuvenu „svaštaru”, napišite i naziv predmeta). Trudite se da pišete čitko i uredno. Ukoliko ste vizuelni tip studenta, koristite simbole, dijagrame, strelice i druga vizuelna pomagala pri učenju.

Istaknite bitne pojmove bojama.

Dobro je poznato i dokazano da bojenje bitnih riječi i definicija pomaže lakšem pamćenju i učenju. To je zato što boja stimuliše kreativnu stranu mozga, zbog čega bilješke postaju interesantnije i kao takve lakše se pamte. Koristite različite boje markera za različite dijelove bilješki – odvojte definicije od zaključaka i pitanja. Odredite boje onako kako je vama najlakše da zapamtite informacije.

Čitajte bilješke nakon predavanja.

Kao što treba da čitate bilješke prije predavanja, treba da ih čitate i nakon predavanja. To omogućava brže, efikasnije i dugoročnije pamćenje. To ne podrazumijeva da treba da im posvetite sate nakon predavanja. Dovoljno vam je 15 do 20 minuta da ih iščitate istog dana kada ste ih i pisali.

Sada kad ste efikasno zapisali svoje bilješke, preostaje vam samo da učite i razmjenjujete ih sa svojim kolegama. Sretno!