Studentski parlament UNSA o skandaloznom snimku: Slučaj detaljno ispitati i odgovorne kazniti, ovo je poražavajuće za većinu nastavnika

Predstavnici prosvjete, osim što prenose znanje, trebaju da prenose osnove kulture ponašanja i da studentima budu kvalitetan primjer kako se ponašati u društvenim procesima.


spus

U javnosti se jutros pojavio snimak predavanja za studente 5. godine Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u kojem, kako je saopćeno iz Studentskog parlamenta UNSA, na ponižavajući i dehumanizirajući način nastavna profesorica oslovljava studente.

Farmaceutski fakultet UNSA: Profesorica studente nazvala “kerovima”

– Kao jedan od vodećih principa Ustava BiH, zakona i podzakonskih akata, pa tako i Etičkog kodeksa UNSA, je načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe. To u prvom redu podrazumijeva da svi članovi univerzitetske zajednice (nastavno osoblje, studenti…) trebaju biti poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet i dostojanstvo. U vezi sa tim načelom, kao isključivo zabranjeno ponašanje, u Etičkom kodeksu se navodi zabrana uznemiravanja koja podrazumijeva svaki čin koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava, ističu iz SPUS-a.

Objavljen snimak: Profesorica fakulteta u Sarajevu zaboravila isključiti mikrofon pa studente nazivala kerovima?

Kako dalje navode, predstavnici prosvjete, osim što prenose znanje, trebaju da prenose osnove kulture ponašanja i da studentima budu kvalitetan primjer kako se ponašati u društvenim procesima, prenosi Oslobođenje.

– Uloga profesora je krucijalna za izgradnju ličnosti studenata, te kao takva mora biti shvaćena ozbiljno. U nedostatku socijalnog kontakta, ne smijemo zaboraviti osnovne principe i moralne temelje ljudskosti, kulture, akademskog odnosa studenata i profesora, te ultimativno u veoma teškom periodu pandemije, ove principe moramo maksimalno intenzivirati i poštovati. Ovaj postupak je poražavajući za većinu nastavnog osoblja Univerziteta, koji taj plemeniti posao prenošenja znanja na buduće generacije obavlja dostojanstveno i u skladu sa principima pedagogije. Studentski parlament ne može i neće ostati nijem na ovakva ponašanja ukoliko se budu dešavala i u budućnosti, ali se iskreno nadamo da se neće više nikada ponoviti ni na jednoj organizacionoj jedinici, dodali su u svom pismu javnosti.

Oglasila se i profesorica: Nisam upotrijebila termin “kerovi”

Ovo i sva slična ponašanja koja narušavaju i krše univerzalna prava i propise, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu najgrublje osuđuje, te insistira od nadležnih tijela Univerziteta u Sarajevu da hitno provedu postupak ispitivanja i kažnjavanja za navedene postupke.