Studentska mozgalica: Koliko trouglova se nalazi na slici?

Možete li riješiti ovu studentsku mozgalicu?


Rješenje

1629b15a69b86266541c8e956d.jpg

Možeš li riješiti i ovu mozgalicu?

Test opažanja: Koliko kvadrata vidite na slici?

Još mozgalica?

Mozgalice

Mozgalice su korisne za studente

Mozgalice su igre koje uključuju mentalne izazove i zahtijevaju kreativno razmišljanje, logiku i koncentraciju. Mozgalice su korisne za studente jer pružaju prednosti kao što su poboljšana sposobnost rješavanja problema, povećana koncentracija i pažnja, smanjenje stresa i povećana motivacija za učenje. Rješavanje mozgalica može biti korisno sredstvo za poboljšanje akademskog života studenata.