Test opažanja: Koliko kvadrata vidite na slici?

Možete li izbrojati sve kvadrate na slici?