Studentska mozgalica: Da li možete pronaći mačku na ovoj ilustraciji?

Mnogi na ovoj slici ne mogu pronaći mačku među slijepim miševima.


Rješenje:

2 29