Studentice organizatori projekta “Obrazovanje obespravljenih djevojaka/žena”: Predstavljeni su prvi rezultati

Ove akademske godine otvorena vrata za obespravljene djevojke i žene iz cijele Bosne i Hercegovine.


konjic
Foto: Screenshot

Nedavno je u prostorijama ASA Preventa u Sarajevu upriličeno predstavljanje studentica Visoke škole za turizam i menadžment Konjic i njihovih postignuća kroz projekat “Obrazovanje obespravljenih djevojaka/žena”.

VSTIM Konjic je ove akademske godine otvorila je vrata za obespravljene djevojke i žene iz cijele Bosne i Hercegovine uz podršku Fondacije “CURE” i Udruženja za razvoj slobodnog društva “Pozitiva BiH”, a ASA Prevent je stipendirala jednu od njih.

Nakon nekoliko mjeseci rada s ovim djevojkama i ženama, one danas mogu da stanu pred svakoga i kažu šta misle, šta vide, osjećaju i šta su naučile. Nova zanimanja su ona u kojima je manuelni rad zamijenjen robotikom, a okrenuta su online učenju i vještinama. Moramo prihvatiti da se stvari u društvu mijenjaju i shodno tim promjenama i potrebama tržišta rada edukovati i osposobljavati kadar, kaže prof. dr Marijana Šećibović, dekanesa VSTIM Konjic.

Ove žene su bile obespravljene, a danas više ne možemo tako nazvati te sjajne djevojke i žene (Romkinje, samohrane majke, žene žrtve nasilja, djevojke iz siromašnih porodica), koje su pune vjere i nade zakoračile u novi život. Govoreći o vlastitom iskustvu ulaska u akademski svijet, sve one su se složile u tome da im je studiranje oduvijek bila želja i da su još od kada su bile djevojčice maštale o tome da će imati vlastite karijere, no životne okolnosti to nisu dopuštale do sada.

Želeći da znanja i vještine koje usvajaju tokom svog obrazovanja podijele s drugim ženama, pri VSTIM Konjic su osnovale karijerni centar, kroz koji će potpuno besplatno organizovati online edukacije i savjetovanja. Prepoznavanje važnosti uključivanja u svijet obrazovanja kao i nastavak obrazovanja, otvorio je još jedan vrlo važan aspekt – spremnost da svoje iskustvo i šansu promovišu u svojim sredinama i tako pokrenu cjelokupnu zajednicu.

“Samo obespravljeni mogu prepoznati obespravljene”

Čitavu pedagogiju obespravljenih je osmislio Paolo Freire, piše Buka Magazin.

 – Preko 20 godina smo na terenu i dajemo podršku ženama u svakodnevnim problemima. Ovo je bio izazov i za nas, da pomognemo ženama da nastave školovanje koje im je bilo onemogućeno, jer pripadaju marginaliziranim grupama. Sve žene u bih su, bez obzira na to što ih je preko 51 % marginilizirane, zbog stanja u kojem se država nalazi. Žene nisu na pozicijama koje odlučuju o politikama školovanja i zapošljavanja. Bila nam je čast da učestvujemo u ovakvom projektu i sretne smo da možemo uključiti dio žena i djevojaka koje nisu mogle da nastave školovanje, a sada su uspjele, kaže Jadranka Miličević, direktorica Fondacije CURE.

Veliki je broj obespravljenih u našoj zemlji i vrijeme je da se ozbiljno pozabavimo pitanjem – jednake šanse za svakog pojedinca, građanina Bosne i Hercegovine. Svako ima pravo na dostojan život koji itekako zavisi od obrazovanja, poručuju iz VSTIM Konjic.