Studentica Muzičke akademije Lamija Hasković dobitnica stipendije “Karim Zaimović” za ak. 2016/17. godinu

Lamija Hasković, studentica Muzičke akademije u Sarajevu, dobitnica je ovogodišnje stipendije Fondacije "Karim Zaimović".


Foto: Facebook
Foto: Facebook

Hasković je studentica 4. godine na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju, sa prosjekom ocjena 9,71 i 3. godine na Odsjeku za dirigiranje, smjer horsko dirigiranje, sa prosjekom 9,77.

Predsjednica je Asocijacije studenata Muzičke akademije UNSA, članica Senata UNSA, horova Pontanimus i Gaudeamus te dobitnica brojnih priznanja i nagrada. Stipendija za 2016/2017. godinu iznosi 2.000 KM.

Fondacija “Karim Zaimović”

Karim Zaimović (Sarajevo, 6. maj 1971. – Sarajevo, 13. august 1995.) bio je bosanskohercegovački novinar i pisac. Nakon završetka sarajevske Prve gimnazije 1989. godine i odsluženja vojnog roka upisuje Akademiju likovnih umjetnosti, sa koje poslije nekoliko mjeseci prelazi na studij komparativne književnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Od najranije mladosti intenzivno se bavi crtanjem i neumorno čita, naročito književnu literaturu. Već u tim godinama kod njega se razvija velika ljubav prema stripu zahvaljujući kojoj izrasta u svestranog poznavaoca domaćeg i svjetskog stripa, tako da je napisao više vrijednih članaka kritika, osvrta i recenzija iz ove oblasti. Veoma rano se počinje baviti novinarstvom (sa nepunih 15 godina sarađuje na Radio Sarajevu). Piše o filmu, stripu, likovnoj umjetnosti i kulturi općenio, u mnogim časopisima, nedjeljnim i dnevnim listovima (Naši dani, Lica, Vidici, Quorum, Kvadrat, Patak, Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, Književna revija, Mladina, Start, Erasmus, Oslobođenje, Večernje novine, Avaz, Ven, Sineast, Fantom slobode, Dani).

Bio je stalni saradnik Nezavisnog radija Zid, a u prijeratnom periodu povremeno je sarađivao na Trećem programu TV Sarajevo i programima Radio Sarajeva. Sve vrijeme rata proveo je u Sarajevu. Nakon demobilizacije iz Armije BiH, u magazinu Dani uređuje oblast kulture. Sa Semezdinom Mehmedinovićem pokreće časopis za kulturu Fantom slobode u kojem obavlja dužnost zamjenika glavnog urednika. Piše pripovijetke i scenarija. Ostala su mu u rukopisu, nedovršena, dva romana.

Umro je 13. augusta 1995. od posljedica ranjavanja – kao civilna žrtva jednog od mnogobrojnih granatiranja Sarajeva.

1996. godine osnovana je Fondacija Karim Zaimović radi očuvanja imena i djela Karima Zaimovića. Osnivači Fondacije su bili Nezavisni magazin Dani iz Sarajeva, Radio Zid iz Sarajeva, Nezavisna unija profesionalnih novinara iz Sarajeva, izdavačka kuća SAF iz Celja, te porodica Zaimović, a u svrhu stipendiranja studenata sa izrazitim talentom iz oblasti kulture, umjetnosti, književnosti i novinarstva, kao i pružanja pomoći mladim talentima.

(Oslobođenje/Wikipedia)