Studentica Džana Kuna predstavlja svoje istraživanje u okviru 3MT takmičenja

Džana Kuna je studentica treće godine prvog ciklusa studija na Odsjeku za biologiju (smjer: genetika) Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


dzana kuna
Foto: Youtube

Mladi istraživači – doktoranti, magistranti i bachelor studenti iz BiH i dijaspore su imali zadatak da široj publici u tri minute objasne temu svog istraživanja u okviru 3MT (3 minute thesis) takmičenja.

Ovo takmičenje je nastalo kao rezultat saradnje Bosnia & Herzegovina Futures Foundation i Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS), a stručni žiri će ocijeniti sve prezentacije i odabrati tri najbolje. Jedna nagrada će se dodijeliti kandidatu koga izabere publika.

Džana Kuna u videu predstavlja svoje istraživanja koje nosi naziv: „Unexpected diversity of Niphargus boskovici species complex inferred from mitochondrial DNA“, a koje je nastalo u okviru rada na projektu tokom njenog boravka na Univerzitetu u Ljubljani.

Džana Kuna je studentica treće godine prvog ciklusa studija na Odsjeku za biologiju (smjer: genetika) Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.