Studenti u BiH obnavljaju godine na fakultetu da bi duže primali porodičnu penziju?

Traži se potvrda redovnom školovanju, a istu mora izdati fakultet.


50km

Redakciji Faktora obratili su se čitatelji sa pitanjem koje uslove je nephodno ispuniti da bi se ostvarila porodična penzija. Jedno od pitanja je bilo da li je tačno da se u praksi događa da djeca koja primaju porodičnu penziju namjerno obnavljaju godine na fakultetu kako bi što duže primali penziju.

Naime, u slučaju smrti hranioca porodice, dijete ima pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Potvrda o redovnom školovanju

– Poslije navršenih 15 godina ima pravo na porodičnu penziju do završetka redovnog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života. Tražimo potvrdu o redovnom školovanju, ukoliko je na visokoškoskoj ustanovi, tu potvrdu mora izdati fakultet.

Ukoliko ne želi nastaviti obrazovanje nakon srednje škole, onda može primati porodičnu penziju samo u vrijeme srednjoškolskog obrazovanja. U pojedinim slučajevima dijete može primati trajnu penziju ako je do 15. godine proglašeno nesposobnim za život i rad, govori Tomislav Kvesić, portparol Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Upitali su i da li penzioner sa 1.000 KM penzije, a čija je umrla supruga za života imala penziju od nekih 2.000 KM, može zatražiti njenu penziju.

– Može, ali ona neće biti u tom iznosu. Dobit će 70 posto od tog iznosa, a što je 1.400 KM, rekao nam je Kvesić.

Objasnio je da je kod traženja penzije umrlog supružnika potrebno da se podnese zahtjev za penziju, a koja je zapravo porodična penzija.

– Takva penzija iznosi 70 posto od penzije umrlog supružnika. Penzija se računa od momenta predaje zahtjeva, a isplaćuje se po dobijanju rješenja za penziju. Taj rok za dobijanja rješenja je nekih dva mjeseca, kao i za svako drugo rješenje iz PIO-a, govori Kvesić.