Studenti se požalili: U Brčkom se “štancaju” diplome, a da se “ni knjiga ne otvori”

Studenti navode da je javna tajna da se dobijanje licence, odnosno dozvole za rad, plaća, kao i obezbjeđenje akreditacije.


Foto: Envato
Foto: STUDOMAT / Envato

Problem sa zakonskim propisima kojima se reguliše oblast visokog obrazovanja u Distriktu je i to što se postojeći Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu tek sada usklađuje sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

Neformalnoj grupi građana „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ obratili su studenti koji studiraju na brčanskim univerzitetima, ponukani, kako kažu, otvaranjem tema sa njihove strane koje se tiču visokog obrazovanja u Brčko distriktu i brojnih anomalija u njemu, piše Antikorupcija.info.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Ukazali su, bez konkretnih dokaza, da se od završetka ratnog sukoba u Distriktu “štancaju” diplome, a da se “ni knjiga ne otvori”. Imenovali su dvije visokoškolske ustanove koje su, prema njihovim tvrdnjama, pod uticajem dva različita politička subjekta, te da su iz tih razloga i dobili akreditaciju.

Navode i, kako kažu, da je javna tajna da se dobijanje licence, odnosno dozvole za rad, plaća, kao i obezbjeđenje akreditacije… No, pored ovih, skrenuli su pažnju i ne brojne druge nedostatke, koje je mnogo lakše dokazati.

Onim na što su ukazali sa argumentacijom, grupa će se ozbiljno pozabaviti, nastojeći da pribave validne dokaze i tražiti da po njima postupaju nadležni, kako u Distriktu, tako i na nivou BiH. A treba spomenuti i da je od nezadovoljnih studenata zatražena i intervencija kancelarije Visokog predstavnika u BiH, odnosno supervizora za Brčko distrikt.

 – Iz razumljivih razloga tražili su u obraćanju anonimnost, zbog čega ćemo pažljivo postupati u ovom slučaju. Ono što je provjerljivo je da li rektori Evropskog univerziteta u Brčko distriktu prof.dr Radoslav Galić i Internacionalnog univerziteta prof.dr. Velimir Sotirović mogu biti na tim pozicijama, budući da prvi ima 80, a drugi čak 86 godina. Kontaktirali smo već nadležne u FBiH i RS i dobili informaciuje da je to nemoguće na javnim univerzitetima, ali nisu sigurni da li je to praksa na privatnim visokoškolskim ustanovama. Posebno ćemo se pozabaviti stanjem iz pritužbi studenata koji su studirali ili studiraju na Internacionalnom univerzitetu, o čemu ćemo u javnost izaći kada provjerimo navode i čujemo drugu stranu, informacije su iz NGG.

Kada je riječ o rektorima koji su na čelu dva univerziteta u Brčkom, akademski radnici u devetoj deceniji života, precizirali su da je moguće prema Zakonu o visokom obrazovanju Brčko distrikta, da nema prepreka da prof.dr Radoslav Galić, profesor emeritus (rođen 11.11.1942.godine) ostane i duže na čelu Evropskog univerziteta u Brčko distriktu. Takođe i još uvijek vitalni rektor Internacionalnog univerziteta u Brčko distriktu prof.dr. Velimir Sotirović (rođen 27.09.1936.godine).

Kod njega bi više problem mogao biti to što je prema zvaničnim podacima i prema dokumentima u posjedu HEA BiH, sa adresom nastanjem u Republici Srbiji, odnosno u Novom Sadu. Jer, po entitetskim zakonskim propisima, sasvim sigurno na javnim visokoškolskim ustanovama to nije moguće.

– Što se tiče zakonskih propisa, još uvijek aktuelni Zakon o visokom obrazovanju Brčko distrikta predviđa članom 54 da za rektora može biti izabran nastavnik u naučnonastavnom zvanju redovnog profesora koji ispunjava uslove za to zvanje na univerzitetu na kojem se prijavljuje i koji se na tom univerzitetu nalazi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. Mandat rektora koju osniva Distrikt traje četiri godine i može biti ponovo izabran, stoji u zakonu, ali nema preciznih odredbi kada i na koji način u pogledu godina života prestaje funkcija rektora. U slučaju profesora Sotirovića, dakle, problem može biti i zato što sa tim godinama starosti ne može biti u radnom odnosu, da se i zanemari da je državljanin druge države, a ne BiH, kažu u NGG, pojašnjavajući da je problem sa zakonskim propisima kojima se reguliše oblast visokog obrazovanja u Distriktu i to što se postojeći Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu tek sada usklađuje sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH i u proceduri je usvajanja na Skupštini.

Što se tiče pritužbi studenata na studiranje na Internacionalnom univerzitetu, navedeni su konkretni slučajevi: poništavanja četvorogodišnjeg studiranja studenta koji nije bi u mogućnosti platiti ratu školarine, iako je položio ispite, ali nije odbranio diplomski rad, zatim problemi sa velikim brojem gostujućih profesora iz Srbije, zbog čega studentima nije dostupna odgovarajuća literatura za učenje, nejednakost u tretiranju svih studenata prilikom polaganja ispita i niz drugih problema sa kojima su se, prema obraćanju studenata NGG, susretali i susreću.