Studenti prijavite se na Erasmus+ program razmjene u Njemačkoj

Prijavite se na studentsku razmjenu!


prezentacija
Foto: Screenshot

Univerzitet u Tuzli ove akademske godine ima priliku da iskoristi dosad najveći budžet za razmjenu studenata i akademskog osoblja sa Univerzitetom u Kasselu u Njemačkoj s kojim od ranije sarađuje u okviru programa Erasmus plus.

Četverodevna prezentacija mogućnosti koje ovaj program nudi danas je rezultirala sajmom ideja na kojemu su studenti i profesori razgovarali o projektima na kojima bi u okviru ovog programa zajedno mogli raditi. Još ima vremena da se konkuriše za stipendiranje.

Više od dvadeset studenata sa šest fakulteta Univerziteta u Tuzli prezentiralo je svoje ideje na sajmu čiji je domaćin u Univerzitetskom kampusu bio Mašinski fakultet. Među njima je studentica drugog ciklusa na tuzlanskom Tehnološkom fakultetu Meldina Omerčević. Ona želi iskoristiti pristup laboratorijama u Kasselu kako bi istraživala genetički sastav autohtonih sorti jabuka iz Bosne i Hercegovine, koje postepeno nestaju jer ih sa tržišta potiskuju komercijalne sorte.

 – Ja sam razmišljala o tom nekom periodu od 3 do 6 mjeseci. Nešto bih ovdje započela, taj teoretski dio, a sav eksperimentalni koji sam već istraživala obavila bih tamo. Profesora sam već odabrala. To je profesor Gunter Backes. On je pristao da radi sa mnom. Samo sad očekujemo sve te papire, kaže Meldina.

Univerzitet u Kasselu i Univerzitet u Tuzli počeli su razmjenu akademskog osoblja još 2008. godine. Nakon profesora sa Rudarsko geološko građevinskog fakulteta i studenti su imali priliku dio svojih istraživanja obaviti u Njemačkoj.

 – Na osnovu toga mi smo dobili najveći dosad iznos za razmjenu koji je Kassel ikad dobio. To je 150.000 eura. I zbog toga mi pravimo ovakav događaj da što više profesora i studenata ide u razmjenu, kaže za RTVTK prof.dr. Damir Zenunović, voditelj Centra za kvalitet UNTZ, koji predaje na RGGF-u.

Ukoliko na temelju predloženog projekta dobiju priliku za istraživanje studenti na Univerzitetu u Kasselu mogu provesti jedan ili dva semestra, a program Erasmus plus pokrit će njihove troškove stipendijom. Univerzitet u Tuzli želi da ih što više iskoristi ovu priliku.

 – Prema pravilima Erasmusa dva puta godišnje se raspisuju konkursi za ovo tako da studenti i ustanove koje su vezane za istraživanja mogu se prijaviti na Erasmus programe kada se oni objave. Niko nije zakasnio. Bitno je da ima ideju i da ima volju da radi, kaže prof.dr. Nermin Sarajlić, prorektor za naučno-istraživački rad na UNTZ.

Naredni konkurs za stipendiranje u okviru Erasmus plus programa bit će raspisan u novembru. Sve detaljnije informacije zainteresovani studenti, ali i profesori mogu zatražiti u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Tuzli.