Studenti pogađali države i gradove na slijepoj karti: Biste li vi našli ‘tonući pakao’?:

Samo jedan student prepoznao je sve gradove na slijepoj karti.


studenti pula
Foto: Youtube

Studenti iz Pule prihvatili su izazov. Na slijepoj karti su im pokazani Rumunija, Finska, Irska i Nizozemska.

Iako Univerzitet Jurja Dobrile u Puli nema studij geografije, kolege sa Srednja.hr su tražili znanje studenata u ovom gradu u kartografiji EU članica.

Prije svega su ispitanici trebali pronaći Rumuniju, Finsku, Irsku i Nizozemsku, ali i njihove glavne gradove. Studenti su se ustvari i dosta dobro snašli, iako je samo jedna osoba, student historije imala sve tačne odgovore.

Pojedine zemlje i gradovi su bili vrlo izazovni.

Mozak ne, ne, jer mi je blokirano na engleskom. I sad mi stalno dolazi na hrvatski. Helsinki!, nadopunjavale su se dvije studentice te stigle do tačnog odgovora.

Kako su se snašli s pogađanjem ostalih država i gradova, pogledajte u videu u nastavku.