Studenti pet univerziteta na edukaciji o digitalnom i e-otpadu

Priliku da daju vlastiti doprinos očuvanju okoliša imaće studenti pet univerziteta u BiH.


assortment dirty dumped objects
Foto: STUDOMAT / Freepik

Električni i elektronski uređaji koji se više ne koriste čine e-otpad čije su količine na globalnom nivou ogromne, ali zabrinjava što one i dalje kontinuirano rastu. Istovremeno e-otpad sadrži razne hemijske supstance opasne po život ljudi i cijeli ekosistem.

S druge strane, procjene govore kako će digitalni otpad kojeg mnogi nisu ni svjesni jer nije vidljiv, uskoro postati najveći zagađivač prirode. Ova vrsta otpada nastaje kao posljedica upotrebe IT opreme i interneta, te arhiviranja ogromnih količina nepotrebnih informacija poput duplih dokumenata, mutnih fotografija i videozapisa, kao i nepotrebnih mailova i aplikacija koje se ne koriste često.

Statistike i činjenice o e-otpadu i digitalnom otpadu mogu pomoći da bolje razumijemo stvarne posljedice koje ove vrste otpada imaju na globalni okoliš.

Stoga odgovorno odlaganje i pravilna reciklaža e-otpada, odgovorno upravljanje digitalnim podacima su samo dio sistematskog i kvalitetnog rješenja koje vodi ka stvaranju održive budućnosti. Izuzetno bitan dio ovog rješenja jeste edukacija i podizanje svijesti javnosti o pametnom odlaganju i zbrinjavanju otpada kao i načinima prevencije stvaranja otpada.

Priliku da daju vlastiti doprinos očuvanju okoliša imat će studenti pet univerziteta u BiH i to: u Sarajevu, Banjaluci, Tuzli i dva u Mostaru i to zahvaljujući aktivnosti Čista umjetnost u okviru koje će se educirati o pametnom odlaganju i zbrinjavanju otpada i reciklaži. Studenti će takođe moći predati stare električne i elektronske uređaje u „Zeleni kutak“, posebne prostore za odlaganje e-otpada organizovane na fakultetima.

“Čista umjetnost” je inicijativa kompanije Nestle koja se bavi podizanjem svijesti o važnosti recikliranja i ponovne upotrebe otpadnog materijala. Ova inicijativa pruža mladima u Bosni i Hercegovini priliku da nauče o pametnom odlaganju otpada i reciklaži, jer su upravo oni budućnost koja će oblikovati našu okolinu.