Studenti Ekonomskog fakulteta pisali nadležnima: Riješite naše probleme ili izlazimo na ulicu

Ukoliko se naši zahtjevi ne uvaže, bit ćemo prinuđeni organizovati proteste već ove sedmice, poručuju studenti.


EFSA

Studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu pisali su Upravi ove obrazovne ustanove i Rektoratu UNSA u kojem su naveli sve probleme s kojima se susreću studenti prilikom polaganja ispita iz predmeta Računovodstvo na drugoj godini prvog ciklusa studija kod profesora Harisa Jahića.

Kako su kazali studenti, ovo je dugogodišnji problem koji je već generacijama prisutan i koji je sada prelaskom na online režim izvođenja nastave kulminirao i doveo do toga da jedini izlaz traže obraćanjem u javnosti, piše Klix.

Prije obraćanja medijima, danas su održali hitan sastanak s dekanesom Ekonomskog fakulteta, nakon kojeg su se, kako su naveli ponovo razočarali.

 – Inače svaki put kada smo se obratili Upravi fakulteta da riješimo problem ostali smo ili bez odgovora ili bez pokušaja da se pomogne studentima. Nakon današnjeg razgovora s dekanesom uslijedilo je novo razočarenje. Dekanesa kao da nije svjesna situacije koja traje već godinama, kao i broja studenata koji svaki put izađu na ispit, pa nam je rekla kako ne može ona učiniti ništa po pitanju nečega što je bilo ili će tek biti. Kao da sve ove godine ne vidi probleme studenata koji baš zbog ovog predmeta prelaze na privatne fakultete kako bi diplomirali i konačno se zaposlili, naveli su studenti EFSE.

Problema je mnogo, kako ističu, od:

 • neosnovano skraćenog vremena za izradu ispita,
 • teškog gradiva koje uključuje i gradivo iz drugih predmeta,
 • neodgovaranja na studentske mailove,
 • neravnopravnost po pitanju trajanja ispita u zavisnosti od smjera,
 • objavljivanja rezultata bez bodova,
 • mijenjanja načina izvođenja ispita neposredno prije polaganja istog pa sve do toga da mnogi studenti, nažalost, ne mogu diplomirati samo zbog predmeta Računovodstvo i Finansijsko računovodstvo.

 – Osim obimnog i teškog gradiva postoji problema koji su dodatno utjecali na smanjenu prolaznost studenata, a to je da silabus predmeta nije objavljen, tako da studenti nisu ni bili upoznati sa načinom polaganja ispita i ostalim detaljima u prethodnoj akademskoj godini. Bit ćemo iskreni i pošteni, te reći da su se neke sitnice poboljšale nakon sastanka održanog s Upravom fakulteta koji je održan nakon prvog septembarskog ispitnog roka u prethodnoj akademskoj godini. Pa tako, tehnički problemi su postali znatno manje izraženi, te je i vrijeme trajanja ispita produženo sa 30 na 40 minuta, što prema našem mišljenju nije nikako dovoljno. Želimo naglasiti da je za isti ispit u normalnim ‘in class’ uslovima predviđeno vrijeme izrade u trajanju od 180 minuta (3h), pojasnili su.

Nakon toga, nabrojali su sve glavne probleme s kojim se susreću:

 • Promjena načina izvođenja ispita dva dana pred ispit (uvođenje usmenog ispitivanja; akademska godina 2019/20),
 • Studentima nije ostavljena mogućnost da izvrše uvid u test (apsolventski drugi rok, održan u julu 2020),
 • Nije dovoljno definisano gradivo za polaganje ispita (na ispitu je bilo gradivo sa drugih nastavnih predmeta kao npr. Finasnijsko računovodstvo),
 • Objavljivanje rezultata bez broja bodova (samo se objavi ko je položio i ostvario pravo da polaže drugi dio ispita u situaciji kada se polaže integralno teoretski dio),
 • Veoma teško i obimno gradivo koje nije precizno definisano,

U akademskoj 2020 / 21. godini smanjen je vremenski period izrade parcijalnih ispita sa 20 na 15 minuta, uz obrazloženje:

 – Ako znate pitanje dovoljno vam je i 10 sekundi da odgovorite...

Kao digresija na ovu stavku, član 31. (stavka 2) Pravilnika o studiranju kaže:

 – Pojedinačna pisana provjera znanja smije trajati od 30 do 180 minuta, usmena do 60 minuta, praktična do 60 minuta, a kombinirana maksimalno jednaka zbiru trajanja kombinacija od kojih je provjera znanja sastavljena.

U kontekstu navedenog člana, vidimo kako se krše sva naša prava glede izrade parcijalnog ispita koji traje 15 minuta. Pored toga, u obzir nisu uzeti bitni parametri poput tehničkih smetnji, preopterećenost servera i sl. To sve utječe i na samu kvalitetu izrade ispita.

 • Kratak vremenski period ostavljen za izradu finalnog ispita (40 minuta),
 • Neadekvatno odgovaranje na studentske upite, odnosno mailove,
 • Nemar predmetnih nastavnika u slučaju potencijalnih tehničkih problema sa kojima se studenti suočavaju,
 • Preobimno postavljeni ispitni zadaci za čije shvatanje je potrebno cca pet minuta napominjemo da je vremenski period izrade ispita 40 minuta. Broj zadataka po ispitu je 10).

Na kraju su studenti pozvali sve nadležne od Rektorata, Ministarstva obrazovanja i Upravu fakulteta da reaguju kako bi se pronašlo adekvatno rješenje.

 – Da mi kao studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu imamo priliku steći diplomu na akademski regularan i pošten način, a ne, žargonski rečeno ‘gubiti živce’ godinama zbog jednog ili dva predmeta. Ukoliko se naši zahtjevi ne uvaže, bit ćemo prinuđeni organizovati proteste već ove sedmice. Mi želimo dugoročno rješenje ovog problema, poručili su na kraju studenti EFSA-e.