Stručni ispiti za doktore medicine: Sve što trebate znati

Obavijest za sve one koji su stekli uslove za izlazak na stručni ispit za doktora medicine.


Foto: Envato
Foto: Envato

Prvi termin polaganja stručnog ispita za doktore medicine u Sarajevu je 20.07.2022. (srijeda). Dodatni rokovi će biti naknadno objavljeni nakon potvrde iz ministarstva. Za sva pitanja se možete javiti na adresu ministarstva ili na adresu bohemsa@gmail.com.

Rok za dostavu prijavne dokumentacije za izlazak na stručni ispit je najkasnije dan prije zakazanog roka, no zbog obrade dokumentacije i dostave rješenja o izlasku na ispit, mole se kandidati da dokumentaciju pošalju što prije, kako bi ostvarili pravo polaganja na prvom zakazanom prijavnom rok.

Ukoliko kandidati dokumentaciju ne dostave na vrijeme, pristupaju polaganju na sljedećem ispitnom roku ili roku koji će naknadno biti dodan ukoliko više kandidata iskaže interes za polaganje stručnog ispita. Ukoliko kandidat propusti rok, uplatnica je važeća i za sljedeći rok.

Uvjerenje o položenom ispitu se dostavlja poštom sedam dana nakon položenog ispita. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od strane Federalnog ministarstva zdravstva važeće je i u Republici Srpskoj.

Neophodna dokumentacija za polaganja stručnog ispita koja se mora dostaviti kod ovog organa je:

 • Diploma o završenoj školi (ovjerena fotokopija), a u koliko je diploma stečena izvan BiH ovjerena kopija nostrifikacije diplome;
 • Osobni zahtjev kandidata (original);
 • Potvrda fakulteta da je staž obavljen u toku studija;
 • Vjenčani list za kandidatkinje kojima je diploma izdata pod djevojačkim prezimenom.

Instrukcija za uplatu naknade za troškove polaganja stručnog ispita:

 • Troškovi polaganja stručnog ispita iznose 300.00 KM
 • Navedeni iznos se uplaćuje na depozitni račun: 1020500000106698
 • Šifra vrste prihoda 722613
 • Budžetski korisnik 2001001 Općina 077
 • Poziv na broj: 2000160900.

NAPOMENA: Uplatnica se može poslati zajedno sa prijavnom dokumentacijom ili na sam dan održavanja ispita.

Prijave za polaganje stručnog ispita dostavljaju se Federalnom ministarstvu zdravstva, ulica Maršala Tita br.9, drugi kat, soba 9 (Protokol Ministarstva) svaki radni dan do 16h. Tajnik ispitnog povjerenstva: Zlatan Prešić, kontakt broj: 033 226 636

Ispitna pitanja su dostupna na ovom linku.

Način obavljanja stručnih ispita u Ministarstvu zdravstva FBiH:

 • Stručni ispiti će se održavati od 16 sati.
 • Na ispit će biti pozvano najviše 20 kandidata. Po potrebi će se organizovati dodatni rok za kandidate.
 • Prijem kandidata i podjela obrazaca zapisnika o polaganju stručnog ispita kandidatima obavljat će se od strane sekretara Ispitne komisije u holu zgrade (u prizemlju).
 • U prostorije Federalnog ministarstva zdravstva na polaganje stručnog ispita kandidati će se puštati postupno uz prisustvo sekretara Ispitne komisije.
 • Kandidati koji su po svim predmetnim cjelinama završili s polaganjem stručnog ispita vraćaju potpisan obrazac zapisnika tajniku Ispitne komisije i napuštaju prostorije Federalnog ministarstva zdravstva.