Uslovi za prijavu su:

1. Završen prvi ciklus po bolonjskom sistemu sa 180/240 ECTS
2. Državljanstvo BiH
3. Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
4. Interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija, interes i poznavanje društvenih i političkih prilika u BiH i regiji.

Potrebnu dokumentaciju za prijavu i obrasce možete pronaći ovdje.

Rok za prijavu je 29.12.2017.

(STUDOMAT.ba)