Stipendija za studiranje u Švicarskoj u akademskoj 2018/2019. godini

Svake godine Švicarska konfederacija nudi internacionalnu razmjenu sa preko 180 zemalja svijeta. Ova stipendija je namijenjena studentima sa master ili PhD stepenom, kao i diplomiranim umjetnicima.


zytglogge 02 3ba265f3

Tipovi stipendije

Advertisements
  1. Istraživačka stipendija je namijenjena post-diplomiranim istraživačima u bilo kojoj disciplini (master je minimum) koji žeće doći u Švicarsku da to istraživanje razviju do doktorskog ili post-doktorskog nivoa. Istraživanja se vrše na kantonalnim univerzitetima, univerzitetima aplikativne nauke i dva federalna tehnološka instituta.
  2. Umjetnička stipendija je namijenjena studentima koji žele da rade master iz umjetnosti u Švicarskoj. Studiranje se vrši u švicarskom konzervatoriju  ili univerzitetu umjetnosti.

Kriteriji odabira

Postoje tri kriterija:

  1. Profil kandidata
  2. Kvalitet istraživanja ili umjetničkog rada
  3. Kooperacija i potencijal za istraživačku kooperaciju u budućnosti

Dobitnici stipendije će biti obaviješteni najkasnije krajem maja 2018. godine. Konkurs za stipendiju za 2019/2020 godinu bit će objavljen u augustu 2018. godine.

Advertisements

Procedura apliciranja

ablauf eskas 1

(Faruk Šehić / STUDOMAT.ba)